Hoitaja - Keuruun kaupunki

Hoitaja - Keuruun kaupunki

Hoitajan työsopimussuhde Keuruun kaupungin vanhuspalveluissa, tämän hetkinen sijoituspaikka kotihoito.

Kotihoidon tehtävänä on turvata kotihoidon asiakkaiden kotona asuminen ja arjen sujuminen. Kotihoitoa toteutetaan alueellisena tiimityönä. Kotihoidon palveluita kehitetään erityisesti voimavaralähtöisen palvelu- ja hoitosuunnitelman pohjalta.

Hoitajan avaintehtäviä ovat kotihoidon asiakkaiden kuntouttava hoito- ja huolenpitotyö, sairaanhoitoon ja terveydentilan seurantaan osallistuminen sekä kotihoidon kehittäminen. Kotihoidossa on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä ja mobiili. Työ on itsenäistä ja monipuolista, mutta sinulla on myös kykyä ja halua toimia osana moniammatillista tiimiämme. Työ on kolmivuorotyötä, työaikamuotona jaksotyö. Työssä edellytetään ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta.

Kelpoisuusehtona tehtävään on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) tai muu vastaava tutkinto.

Hakemukset täytetään sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi, kts. työavain.

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan ja tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on ennen työn aloittamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja soveltuvuudesta kyseiseen tehtävään. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukaista soveltuvuutta.

Lisätietoja

http://www.keuruu.fi/asukkaat/sosiaali-ja-terveys/vanhuspalvelut

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa kotihoitopäällikkö Riikka Röppänen p. 0400 537 471 ja vs. kotihoidon ohjaaja Grete Karttunen p. 0400 618 483.
sähköposti: etunimi.sukunimi@keuruu.fi

Keuruun kaupunki, Perusturvapalvelut, Vanhuspalvelut
Osoite: Seiponniementie 7, 42700 Keuruu, 42700 Keuruu

Keuruu on hyvien palvelujen, monipuolisten harrastusmahdollisuuksien, kauniin luonnon ja vesistöjen ympäröimä vireä maaseutukaupunki. Keuruun kehittyvät vanhuspalvelut - hoitoa ja huolenpitoa ~ työtä ja toimeentuloa! Keuruulla teemme jatkuvaa aktiivista kehittämistyötä tavoitteena laadukkaat, aktivoivat ja voimavaralähtöiset vanhuspalvelut.