Hoitaja - Keuruun kaupunki

Hoitaja - Keuruun kaupunki

Hoitajan työsopimussuhde Keuruun kaupungin vanhuspalveluissa, tämän hetken sijoituspaikka tehostetuissa asumisyksiköissä

Tehostetut asumisyksiköt ovat Lahdelmakoti ja Valkamakoti, yhteensä 41 paikkaa, näistä 5 on lyhytaikaiseen asumiseen.

Hoitotyössä korostuu asukkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen ja voimavarojen tukeminen sekä arvokas elämän loppuvaiheen hoitotyö. Hoitajan työnkuvaan kuluu hyvän perushoidon lisäksi myös virikkeiden järjestäminen sekä ympäristön toimivuuden ja siisteyden ylläpitäminen.

Hoitaja tarvitsee vanhustyössä tietoa ja käytännön taitoja mm. sairauksista, niiden hoitamisesta ja ravitsemuksesta. Vanhustyö on asiakaslähtöistä, jossa korostuu ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot. Vaihtuvat tilanteet edellyttävät organisointikykyä, omatoimisuutta ja joustavuutta. Työ on tiimityötä, joten arvostamme hyviä työyhteisötaitoja. Lisäksi arvostamme omasta työkyvystä ja fyysisestä kunnosta huolehtimista.

Työ on jaksotyön mukaista kolmivuorotyötä.

Kelpoisuusehtona tehtävään on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) tai muu vastaava tutkinto.

Hakemukset toivotaan täytettävän sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi, kts. työavain, torstaihin 31.10.2019 klo 15.00 mennessä.
Hakemukseen tulee liittää kopiot kelpoisuuden osoittavista todistuksista.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan ja tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on ennen työn aloittamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja soveltuvuudesta kyseiseen tehtävään.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukaista soveltuvuutta.

Keuruun kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.keuruu.fi/asukkaat/sosiaali-ja-terveys/vanhuspalvelut

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa vastaava hoitaja Minna Autio, puh. 040 5011 871 sähköposti: etunimi.sukunimi@keuruu.fi

Keuruun kaupunki, Perusturvapalvelut, Vanhuspalvelut
Osoite: Seiponniementie 7, 42700 Keuruu, 42700 Keuruu

Keuruu on hyvien palvelujen, monipuolisten harrastusmahdollisuuksien, kauniin luonnon ja vesistöjen ympäröimä vireä maaseutukaupunki. Keuruun kehittyvät vanhuspalvelut - hoitoa ja huolenpitoa ~ työtä ja toimeentuloa! Keuruulla teemme jatkuvaa aktiivista kehittämistyötä tavoitteena laadukkaat, aktivoivat ja voimavaralähtöiset vanhuspalvelut.