Hoitaja - Keuruun kaupunki

Kolme hoitajan työsopimussuhdetta Keuruun kaupungin vanhuspalveluissa, tämän hetken sijoituspaikka Palvelutalo Seiponranta.

Ikääntyneiden hoitotyössä kotihoidon palveluasumisessa korostuu asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen, voimavarojen tukeminen sekä arvokas elämän loppuvaiheen hoitotyö.

Hoitajan työkuvaan kuuluu hyvän perushoidon ja sairaanhoidollisen osaamisen lisäksi myös virikkeiden järjestäminen sekä ympäristön toimivuudesta ja siisteydestä huolehtiminen.

Hoitaja tarvitsee vanhustyössä tietoa ja käytännön taitoja mm. sairauksista, niiden hoitamisesta ja ravitsemuksesta. Vanhustyö on asiakaslähtöistä, jossa korostuu ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot. Vaihtuvat tilanteet edellyttävät organisointikykyä, omatoimisuutta ja joustavuutta. Työ on tiimityötä, joten arvostamme hyviä työyhteisötaitoja.

Työ on jaksotyön mukaista kolmivuorotyötä.

Kelpoisuusehtona tehtävään on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) tai muu vastaava tutkinto.

Hakemukset täytetään sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi, kts. työavain. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan ja tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on ennen työn aloittamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja soveltuvuudesta kyseiseen tehtävään. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukaista soveltuvuutta.

Lisätietoja

http://www.keuruu.fi/asukkaat/sosiaali-ja-terveys/vanhuspalvelut

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tarvittaessa vastaava sairaanhoitaja Piia Lampinen puh. 040 162 7698, kotihoidon ohjaaja Helena Isojärvi puh. 040 7605031, sähköposti: etunimi.sukunimi@keuruu.fi

Keuruun kaupunki, Perusturvapalvelut, Vanhuspalvelut
Osoite: Seiponniementie 7, 42700 Keuruu, 42700 Keuruu

Keuruu on hyvien palvelujen, monipuolisten harrastusmahdollisuuksien, kauniin luonnon ja vesistöjen ympäröimä vireä maaseutukaupunki. Keuruun kehittyvät vanhuspalvelut - hoitoa ja huolenpitoa ~ työtä ja toimeentuloa! Keuruulla teemme jatkuvaa aktiivista kehittämistyötä tavoitteena laadukkaat, aktivoivat ja voimavaralähtöiset vanhuspalvelut. Keuruun kaupunki on savuton työpaikka.