Hoitaja - KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Haemme alkuvuodesta 2021 avattavaan Sauvon asumisyksikköön vakituiseen toimeen 16 hoitajaa. Yksikkö sijaitsee Sauvon keskustan välittömässä läheisyydessä.

Yksikössä on 12 kotia erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Asukkaiden palvelut ja arjen toiminta määrittyvät asukkaiden tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Työ on monipuolista hoito- ja ohjaustyötä. Työskentelyä määrittelee asiakkaan osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja yksilöllistä elämän suunnittelua vahvistavat käytännöt. Noudatamme työssämme yksilöllisen tuen laatukriteereitä.

Hoitajan tehtävään kelpoisuutena on Lain sosiaalihuollon ammattihenkilöstä luvun 1 3§ 2-kohdan mukainen tutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto (sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto).

Tarjoamme sinulle hyvän mahdollisuuden käyttää osaamistasi monipuolisesti asukkaidemme hyväksi. Toivomme Sinun olevan aktiivinen ja innostunut kehittämään työtä osana tiimiä asukkaidemme hyvän elämän varmistamiseksi. Hoitajana vastaat muun muassa asukkaiden päivittäisen toiminnan toteutumisesta, aktiivisesta arjesta sekä hyvästä hoidosta. Yhteistyötä tehdään asukkaan lähiverkoston kanssa saumattomasti.

Asukkaidemme kanssa työskenneltäessä vuorovaikutus ja kommunikaatio ovat onnistumisen avaimia, joten edellytämme Sinulta hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Eduksi Sinulle on työkokemus kehitysvammatyössä, kommunikaatiomenetelmien osaaminen ja suoritetut vammaistyön opinnot.

Työ on kolmivuorotyötä.

KTO on koulutusmyönteinen organisaatio ja meiltä on mahdollisuus päästä tarvittaviin koulutuksiin. Uuden yksikön avautuessa henkilöstö perehdytetään tehtäviin laajasti. Perehtyminen voi alkaa mahdollisesti jo ennen yksikön avautumista. Tehtävien aloitusajankohta sovitaan valinnan yhteydessä. Työ alkaa aikaisintaan 25.1.2021.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Koeaika on neljä kuukautta.

Hakemukset sähköisenä Kuntarekryn kautta.

Hakuaikaa jatkettu 8.12. asti (alkuperäinen 17.11. asti). Aloitamme haastattelut ennen hakuajan päättymistä. Jo aiemmin hakeneet huomioidaan myös jatketussa haussa.

Lisätietoja

http://www.kto-vs.fi

Tutustu työnantajaan

Arkisin klo 8-15: palveluesimies Maiju Salonen, maiju.salonen@kto-vs.fi, 040-6651343 tai asumispalvelujen johtaja Sari Hietala, sari.hietala@kto-vs.fi, 040-3534044

KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, Asumis- ja kehittämispalvelut, opetus, työllistymistä ja osallisuutta edistävä toiminta, Asumisyksiköt, Sauvon asumisyksikkö
Osoite: Hakkistie 2, 21570 Sauvo

KTO – Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus on kuntayhtymä, joka tarjoaa palveluja kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville Varsinais-Suomessa.

Tarjoamme muun muassa tutkimusta, kuntoutusta, palvelukoti- ja avohuoltoasumista, opetusta sekä työtoimintaa.

Toimintamme lähtökohtana ovat asiakkaidemme yksilölliset tarpeet. Palveluissamme korostuvat myös asiakkaan oikeudet. Haluamme tarjota asiakkaillemme hyvän, omannäköisen elämän.

Arvojamme ovat oikeudenmukaisuus, turvallisuus, hyvä yhteishenki ja arvostava vuorovaikutus. Noudatamme valtakunnallista ohjeistusta koskien yksilöllisen tuen laatukriteerejä.