Skip to main content
test

Etsimme hyvää hoitajaa toveriksemme,
Tehtävän sijoituspaikkana palvelukeskus Lehtiniemen Hoivaosasto Tarhiala

Hoivaosasto Tarhiala ympärivuorokautisen laitoshoivan yksikkö, jossa on yhteensä 22 paikkaa, osa näistä lyhytaikaishoitoa tai kriisipaikkoja. Asukkaamme asuvat 1-3 hengen huoneissa ja heille tarjotaan hoivaa ja hoitoa yksilöllisen tarpeen mukaan. Asukkaan toimintakykyä tuetaan hänen omien voimavarojen ja tavoitteiden mukaisesti. Laitoshoitopaikan kriteereinä toimii sairaanhoidolliset perusteet, jotka ovat vaativammat kuin tehostetun palveluasumisen yksiköissä.

Etsimme luovaan ja positiiviseen joukkoomme hoitajaa, joka on aidosti kiinnostunut gerontologisesta hoitotyöstä ja sen kehittämisestä. Ikääntyneiden hoitotyössä korostuu asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen ja voimavarojen tukeminen. Toivomme sinulta ratkaisukeskeistä ja voimavaralähtöistä työotetta, määrätietoisuutta, joustavuutta sekä rohkeutta ja intoa kehittämiseen. Hyviä vuorovaikutus- ja ohjaustaitoja tarvitaan työtovereiden, omaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa toimimiseen. Kehittämisen kohteita ovat oikeasti kodinomaisempi arki sekä aktiivinen ja mielekäs elämä. Työstämme tästä näkökulmasta toimintaamme aina asiakaslähtöisempään suuntaan. Meillä Keuruulla sinua arvostetaan!

Tarjoamme sinulle mukavan ja kehittyvän työyhteisön sekä valmentavan ja osallistavan johtamisen sekä moniammatillisen tuen työllesi. Lähi- ja sairaanhoitajien lisäksi Keuruun vanhuspalveluissa työskentelee palveluohjaajia, fysioterapeutteja ja uusien asukkaiden hyvää kotiutumista edistämään meillä on myös asukasvastaava (sosionomi). Yksiköissä työskentelee osastoapulaisia ja hoiva-avustajia. Työhyvinvoinnin tukemiseen panostamme ja kehitämme erilaisia toimintatapoja työssä viihtymisen lisäämiseen. Näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämisen tueksi meillä on oma asiantuntijasairaanhoitaja, jolta saa apua niin asiakas- ja potilasturvallisuus, hygienia kuin lääkehoidollisissakin kysymyksissä. Meillä on autonominen työvuorosuunnittelu.

Palkkaus määräytyy SOTE:n mukaan ja tehtävässä noudatetaan koeaikaa. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukaista soveltuvuutta. Meillä on rekrylisä käytössä!

Myös alan loppuvaiheen opiskelijat huomioidaan. Kysy rohkeasti lisää!

Lisätietoja

https://te-live.fi/lahetykset/eVwZdWgC7

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

vs vastaava hoitaja Sari Kaartinen 0403547819 sari.kaartinen@keuruu.fi

Lisätietoja

Keuruun kaupunki

Keuruun kaupungin vanhuspalvelut toimivat asiakaskeskeisinä ja voimavaralähtöisinä palveluina ikäihmisten hyvän elämänlaadun turvaamiseksi. Meillä panostetaan työhyvinvointiin kattavilla työterveys- , työnohjaus- ja perehdytysohjelmilla, sekä joustavilla ratkaisuilla kodin ja työelämän yhdistämisen helpottamiseksi.


Osoite: Seiponniementie 7, 42700 Keuruu
Keuruun kaupunki - Savuton työpaikka Keuruun kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat