Skip to main content
test
Hoitaja, toiminnanohjauskeskus, Vaasa - Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä

Haemme
hoitajaa Pohjanmaan hyvinvointialueelle, alkusijoitus Vaasan kotihoidon toiminnanohjauskeskuksessa, jossa pääset työskentelemään positiivisessa ja toimivassa työyhteisössä.

Työ on Gerbyn ja Vetokannaksen sekä Vähänkyrön alueen hoitotyön paikkojen suunnittelua ja jakoa. Vaasan kotihoidon toiminnanohjauskeskuksessa suunnitellaan keskitetysti Pegasos Mukana -ohjelman avulla hoitajakohtaisesti työvuoron asiakaskäynnit. Kotihoito on jaettu kuuteen alueeseen ja jokaisella alueella on oma hoitaja joka toiminnanohjauksessa. Toiminnanohjaus on vastuussa, että kaikki asiakaspaikat tulevat jaetuksi kentän hoitajille. Kotihoidon hoitajat vastaanottavat toiminnanohjauksen suunnittelemat asiakastyön paikat ja ajat puhelimiinsa.

Työ on arkena suoritettavaa päivätyötä ja työaika on 6.45 - 15. Työ on toimistotyötä. Viikonloput ovat vapaat. Työtä tehdään itsenäisesti, mutta toiminnanohjauskeskuksessa on vahva tiimin ja esimiehen tuki ja työn suunnittelua katsotaan yhdessä tiiminä. Et ole koskaan yksin tehtäviesi kanssa. Työssäsi teet yhteistyötä ja työskentelee kotihoidon hoitajien, palveluohjaajien, esihenkilöiden sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa.

Parhaimmat edellytykset tehtävässä toimimiseen on, jos sinulla on hyvät yhteistyötaidot, olet palveluhenkinen ja hallitset laajoja kokonaisuuksia. Työssä tarvitaan kykyä tehdä nopeita päätöksiä, tilanneherkkyyttä ja tilanteiden ennakointia. Työ vaatii myös hyvää paineensietokykyä sekä huolellisuutta. Tarvitset myös riittävää tietoteknistä osaamista. Sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta toiminnanohjauksesta tai käytettävissä olevista järjestelmistä, mutta arvostamme Pegasos -potilastietojärjestelmän tuntemusta sekä kokemusta kotihoidon työstä. Sinut perehdytetään tehtäviisi.

Kelpoisuusvaatimus
Lähihoitajatutkinto tai rinnakkainen entinen tutkinto.
Tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli.

Sovelletaan koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.pohjanmaanhyvinvointi.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Kotipalveluohjaaja Anniina Lehtimäki
puh. 040 763 8071
anniina.lehtimaki@ovph.fi

Lisätietoja

Pohjanmaan hyvinvointialue

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän muodostaa kolmetoista Pohjanmaan kuntaa. Kuntayhtymä järjestää sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon alueellaan.


Osoite: Vaasa, 65130 Vaasa
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat