Hoitajan sijainen - KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Hoitajan sijainen - KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Haemme nuorekkaaseen ja iloiseen Anttilanhoviin hoitajan sijaista hoitovapaan ajaksi. Arvostamme toki kokemusta, mutta tärkeintä on asenne ja ihmisläheinen työote. Työ on kolmivuorotyötä ja meillä on käytössä autonominen listasuunnittelu. Asiakkaamme ovat runsaasti apua ja tukea tarvitsevia aikuisia kehitysvammaisia, osa käy työ-ja päivätoiminnassa.
Haluathan olla mukana kehittämässä laadukasta, asukkaan oman elämän näköistä asumispalvelua. Työ on monipuolista tiimityöskentelyä, joka vaatii hyvät vuorovaikutustaidot. Meillä on 9 hoitajan vakanssia ja 2 ohjaajaa + esimies.
KTO on koulutusmyönteinen organisaatio ja meiltä on mahdollisuus päästä tarvittaviin koulutuksiin. Lääkehoitolupa on meillä suoritettava kolmen ensimmäisen kuukauden aikana, mikäli sinulle ei sitä ennestään ole.

Anttilanhovi on 10 paikkainen kehitysvammaisten asumisyksikkö aivan Laitilan keskustassa. Kaikki keskeisemmät palvelut ovat kävelymatkan päässä. Henkilökunta mitoituksemme on riittävä ja pystymme arjessa tarjoamaan asiakkaille riittävästi ulkoilua ja virikkeitä. Asumispalveluissamme korostuvat asiakkaan oikeudet. Noudatamme valtakunnallista ohjeistusta koskien yksilöllisen tuen laatukriteereitä. Asumispalvelumme järjestämisen ja tuottamisen lähtökohtana ovat henkilön yksilölliset tarpeet. Tavoitteena on, että järjestetty tuki ja palvelut mahdollistavat vammaiselle henkilölle oman näköisen elämän.

Tehtävään vaaditaan soveltuva sosiaali- ja terveydenhuoltoalan 2.asteen tutkinto. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Hakemukset ensisijaisesti sähköisenä Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset osoitteeseen: Tarja Isoviita, Anttilantie 6, 23800 Laitila

Lisätietoja

http://www.kto-vs.fi

Lisätiedot ma-pe 8-16: palveluesimies Tarja Isoviita tai s-posti. tarja.isoviita@kto-vs.fi

Anttilanhovin asumisyksikkö
Osoite: Anttilantie 6, 23800 Laitila

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä KTO – Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus on vammaisten erityisasiantuntijapalveluita tarjoava kuntayhtymä. Erityisasiantuntijapalveluina kuntayhtymä järjestää muun muassa tutkimusta, kuntoutusta, palvelukoti- ja avohuoltoasumista, opetusta sekä työtoimintaa. Palveluissamme korostuu asiakkaan oikeudet. Noudatamme valtakunnallista ohjeistusta koskien yksilöllisen tuen laatukriteerejä. Palvelujemme järjestämisen ja tuottamisen lähtökohtana ovat henkilön yksilölliset tarpeet. Tavoitteena on, että järjestetty tuki ja palvelut mahdollistavat vammaiselle henkilölle oman näköisen elämän.

Tutustu työnantajaan