Hoitajan toimi - KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Hoitajan toimi - KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Hoitajamme siirtyessä muihin tehtäviin haemme sinua autismiasioista kiinnostunut hoitaja mukaan iloiseen joukkoomme!

Mikäli omaat hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot, sinulla on kokemusta autismityöstä ja olet kiinnostunut oman työsi kehittämisestä, on tämä paikka sinua varten. Yksikkömme asiakkaat ovat pääsääntöisesti aikuisia kehitysvammaisia, joilla on suuri avun, tuen ja ohjauksen tarve. Kuntoutuksen tavoitteena on löytää ratkaisuja, toimintamalleja ja tukikeinoja asiakkaalle ja hänen lähiympäristölleen. Työ on monipuolista pitäen sisällään asiakkaiden laaja-alaisen tukemisen ja ohjaamisen päivittäisissä toimissa, vapaa-ajalla ja päivätoiminnassa. Tarjoamme koulutusmyönteisen organisaation ja moniammatillisen tiimin tuen. Työ on kolmivuorotyötä.

Neuropsykiatrinen tutkimus- ja kuntoutusyksikkö 2 on Kehitysvammaisten tuki - ja osaamiskeskuksessa Paimiossa sijaitseva 16-paikkainen yksikkö, joka on keskittynyt kehitysvammaisten ja/tai autismikirjon asiakkaiden tutkimiseen ja kuntoutukseen. Neuropsykiatrinen kuntoutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on kehitysvamma tai muu neuropsykiatrinen häiriö. Kuntoutujalla voi olla vaativia erityistarpeita, jotka liittyvät mielenterveyteen, autismin kirjon häiriöihin tai haastavaan käyttäytymiseen. Kuntoutuksen tavoitteena on löytää ratkaisuja, toimintamalleja ja tukikeinoja asiakkaalle ja hänen lähiympäristölleen. Tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan mielekäs elämä entisessä asuinpaikassaan tai tarvittaessa etsiä asiakkaalle uusi soveltuva asuinpaikka.

Kelpoisuusehtona: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveydenhuoltoalan 2.asteen tutkinto. Tehtävään valitun tulee esittää hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävässä edellytetään tartuntalain 48§:n edellyttämää rokotussuojaa. Noudatamme neljän kuukauden koeaikaa.

Ensisijaisesti sähköinen hakemus Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset, CV ja jäljennös tutkintotodistuksesta osoitteella: KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri, Myllyojantie 2, 21520 Naskarla (kuoreen merkintä: hakuavain 229469/Nepsy 2)

Lisätietoja

http://www.kto-vs.fi

Lisätiedot ma-pe 8-16: palveluesimies Jenni Ikonen puh. 040 194 3235 tai sposti. jenni.ikonen@kto-vs.fi

Neuropsykiatrinen tutkimus- ja kuntoutusyksikkö 2
Osoite: Myllyojantie 2, 21520 Naskarla

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä KTO – Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus on vammaisten erityisasiantuntijapalveluita tarjoava kuntayhtymä. Erityisasiantuntijapalveluina kuntayhtymä järjestää muun muassa tutkimusta, kuntoutusta, palvelukoti- ja avohuoltoasumista, opetusta sekä työtoimintaa. Palveluissamme korostuu asiakkaan oikeudet. Noudatamme valtakunnallista ohjeistusta koskien yksilöllisen tuen laatukriteerejä. Palvelujemme järjestämisen ja tuottamisen lähtökohtana ovat henkilön yksilölliset tarpeet. Tavoitteena on, että järjestetty tuki ja palvelut mahdollistavat vammaiselle henkilölle oman näköisen elämän.

Tutustu työnantajaan