Hoitajan toimi - KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Hoitajan toimi - KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Haemme Verkarannan asumisyksikköön hoitajaa (1) vakituiseen toimeen.

Olethan oma-aloitteinen, kiinnostunut kehitysvammatyöstä sekä oman työn kehittämisestä ja omaat hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot. Tarjoamme mm. kattavan perehdytyksen, mahdollisuuden osallistua organisaation koulutuksiin sekä joustavan ja moniammatillisen työyhteisön.

Työ alkaa 5.8.2019 tai sopimuksen mukaan. Hoitajan työ on kolmivuorotyötä.

Verkarannan asumisyksikkö on avohuollon yksikkö, jossa on 28 asiakaspaikkaa kolmessa eri kotiryhmässä. Koti 1:n asiakkaat hyötyvät kevyemmästä tuesta ja ohjauksesta. Koti 2:n asiakkaat ovat ikääntyviä ja tarvitsevat hoidollisempaa osaamista. Koti 3:n asiakkaat ovat sekä nuoria että ikääntyneitä ja tarvitsevat ohjausta arjen eri toiminnoissa.
Jokaiselle asiakkaalle räätälöidään yksilöllisen suunnitelman avulla omat tavoitteet, joilla pyritään saavuttamaan mielekäs, oman näköinen elämä. Tavoitteena on luoda jokaiselle asiakkaalle hyvät mahdollisuudet hyvinvointiin sekä turvalliseen elämään. Jokapäiväisissä toimissa kannustetaan omatoimisuuteen ja turvataan itsemääräämisoikeus.

Kelpoisuusehdot: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveydenhuoltoalan 2.asteen tutkinto. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan.

Hakemukset ensisijaisesti sähköisenä Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset osoitteeseen: Verkaranta 7E, 20660 Littoinen. Kuoreen merkintä hakuavain 239863 / Verkarannan asumisyksikkö

Lisätietoja

http://www.kto-vs.fi

Lisätiedot ma-pe 8-16: vs. palveluesimies Annukka Kainulainen, puh. 040-180 5135 tai sposti. annukka.kainulainen@kto-vs.fi

Verkarannan asumisyksikkö
Osoite: Verkaranta 7E, 20660 Littoinen

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä KTO – Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus on vammaisten erityisasiantuntijapalveluita tarjoava kuntayhtymä. Erityisasiantuntijapalveluina kuntayhtymä järjestää muun muassa tutkimusta, kuntoutusta, palvelukoti- ja avohuoltoasumista, opetusta sekä työtoimintaa. Palveluissamme korostuu asiakkaan oikeudet. Noudatamme valtakunnallista ohjeistusta koskien yksilöllisen tuen laatukriteerejä. Palvelujemme järjestämisen ja tuottamisen lähtökohtana ovat henkilön yksilölliset tarpeet. Tavoitteena on, että järjestetty tuki ja palvelut mahdollistavat vammaiselle henkilölle oman näköisen elämän.

Tutustu työnantajaan