Hoitajan toimi, Hanhenpuisto - KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Etsimme hoitajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen Hanhenpuiston asumisyksikköön Loimaalle. Mikäli omaat hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot, sinulla on kokemusta kehitysvammatyöstä ja olet kiinnostunut oman työsi kehittämisestä, on tämä paikka sinua varten.

Loimaan Hirvikoskella sijaitseva Hanhenpuiston asumisyksikkö on aloittanut toimintansa vuonna 2011. Yksikkö on muuttanut väistötiloihin Alastarolle kesäkuussa 2019 ja toimii siellä noin kahden vuoden ajan. Sen jälkeen on tarkoitus palata takaisin Hirvikoskelle uusiin tiloihin. Tarjoamme ympärivuorokautista asumispalvelua sekä osallisuutta edistävää toimintaa kahdeksalle autismikuntoutuksesta hyötyvälle asiakkaalle. Työ on monipuolista ja pitää sisällään asukkaiden laaja-alaisen tukemisen ja ohjaamisen siten, että palvelun piirissä oleva asiakas kokee olevansa tärkeä ja pystyy itse toiminnallaan vaikuttamaan omiin asioihinsa. Arvostamme AAC-keinojen sekä muiden autismityön toimintamenetelmien tuntemusta. Työ on kolmivuorotyötä, painottuen aamu- ja iltavuoroihin. Tarjoamme koulutusmyönteisen organisaation sekä moniammatillisen työyhteisön tuen.

Kelpoisuusehdot: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveydenhuoltoalan 2. asteen tutkinto. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n edellyttämää rokotussuojaa. Valitun on ennen palvelussuhteen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on neljä kuukautta.

Hakemukset ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset, CV ja jäljennös tutkintotodistuksesta osoitteella: KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri, Virttaantie 6, 32440 Alastaro (kuoreen merkintä: "Hoitaja / hakuavain 242953 / Hanhenpuisto)

Lisätietoja

http://www.kto-vs.fi

ma-pe 8-16: vs. palveluesimies Marjo Pohjonen, puh. 040 631 6172 tai marjo.pohjonen@kto-vs.fi

Hanhenpuiston asumisyksikkö
Osoite: Virttaantie 6, 32440 Alastaro

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä KTO – Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus on vammaisten erityisasiantuntijapalveluita tarjoava kuntayhtymä. Erityisasiantuntijapalveluina kuntayhtymä järjestää muun muassa tutkimusta, kuntoutusta, palvelukoti- ja avohuoltoasumista, opetusta sekä työtoimintaa. Palveluissamme korostuu asiakkaan oikeudet. Noudatamme valtakunnallista ohjeistusta koskien yksilöllisen tuen laatukriteerejä. Palvelujemme järjestämisen ja tuottamisen lähtökohtana ovat henkilön yksilölliset tarpeet. Tavoitteena on, että järjestetty tuki ja palvelut mahdollistavat vammaiselle henkilölle oman näköisen elämän.

Tutustu työnantajaan