test

Haemme SOITEn Vammaispalveluihin eri tulosyksiköihin sairaanhoitajia, sosionomeja ja lähihoitajia 2.5. - 30.9.2022 välilliselle ajalle sopimuksen mukaan. Työ on yleensä kolmivuorotyötä.

Sairaanhoitajien ja sosionomien sijaisuuksiin otamme valmiita sairaanhoitajia, sosionomeja ja opiskelijoita, jotka ovat saavuttaneet 140 op rajan.

Lähihoitajan sijaisuuksiin otamme lähihoitajia sekä sairaanhoitaja-,
sosionomi- ja lähihoitajaopiskelijoita, jotka ovat saavuttaneet 90 op rajan.

Toimialueella toimintaympäristöjä ovat Työ-
päivätoimintapalvelut sekä erilaiset asumispalvelut. Hakemuskaavakkeessa on
vapaan sanan kenttä, johon hakija voi kirjoittaa haluamansa yksiköiden nimet.
Hakemukseen voi liittää CV:n. Sijaisuudet täytetään määräajaksi sopimuksen
mukaan.

Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja. Soite on savuton.

Kesätyöhaku päättyy 10.4.2021 ja valituille ilmoitetaan 29.4.2021 mennessä.

Lisätietoja rekrytointivastaava Pasi Hautala 040 804 2855

Vi söker sjukskötare, socionomer och närvårdare till Soites olika resultatenheter inom handikapptjänsterna för perioden 2.5 - 30.9.2022 enligt överenskommelse. Arbetet är vanligtvis treskiftsarbete.

Till sjukskötar- och socionomvikariat väljer vi utexaminerade sjukskötare och socionomer samt studerande som samlat minst 140 studiepoäng.

Till närvårdarvikariat väljer vi närvårdare och sjukskötar-, socionom- och närvårdarstuderande som samlat minst 90 studiepoäng.

I verksamhetsområdet ingår arbets- och dagverksamhetstjänster och olika boendetjänster. På ansökningsblanketten finns ett fält där den sökande kan anteckna vilka enheter hen söker jobb i. Du kan bifoga din CV till din ansökning. Vikariaten tillsätts på viss tid enligt överenskommelse.

Den sökande ska dessutom ha ett giltigt vaccinationsskydd i enlighet med 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016). Soite är rökfri.

Ansökningstiden för sommarjobb går ut 10.4.2022 och de som valts meddelas senast 29.4.2022.

För mer information resurschef Heidi Gleviczky 040 014 5525

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Sinulle suositellut työpaikat