Haemme SOITEn Kehitysvammahuoltoon ja vammaispalveluihin eri tulosyksiköihin sairaanhoitajia, sosionomeja ja lähihoitajia 3.5. - 30.9.21 välilliselle ajalle sopimuksen mukaan. Työ on yleensä kolmivuorotyötä. Sairaanhoitajien ja sosionomien sijaisuuksiin otamme valmiita sairaanhoitajia, sosionomeja ja opiskelijoita, jotka ovat saavuttaneet 140 op rajan.

Lähihoitajan sijaisuuksiin otamme lähihoitajia sekä sairaanhoitaja-,
sosionomi- ja lähihoitajaopiskelijoita.

Toimialueella toimintaympäristöjä ovat Työ-
päivätoimintapalvelut sekä erilaiset asumispalvelut. Hakemuskaavakkeessa on
vapaan sanan kenttä, johon hakija voi kirjoittaa haluamansa yksiköiden nimet.
Hakemukseen voi liittää CV:n. Sijaisuudet täytetään määräajaksi sopimuksen
mukaan.

Kesätyöhaku päättyy 23.4.2021 ja valituille ilmoitetaan 7.5.2021 mennessä.

Vi söker sjukskötare, socionomer och närvårdare till olika resultatenheter inom omsorgen om utvecklingshämmade och handikapptjänsterna i Soite för perioden 3.5. - 30.9.21 enligt avtal. Arbetet är vanligtvis treskiftsarbete. Till sjukskötar- och socionomvikariat väljer vi utexaminerade sjukskötare och socionomer samt studerande som samlat på sig 140 studiepoäng.

Till närvårdarvikariat väljer vi närvårdare samt sjukskötar-, socionom- och närvårdarstuderande.

Verksamhetsmiljöer inom verksamhetsområdet är arbets- och dagverksamhetstjänsterna samt olika boendetjänster. I ansökningsblanketten finns ett fält där ordet är fritt. Där kan den ansökande skriva namnen på de enheter hen önskar arbeta i. CV kan bifogas till ansökan. Vikariaten tillsätts för viss tid enligt avtal.

Ansökningstiden för sommarjobb går ut 23.4.2021 och de valda meddelas senast 7.5.2021.

Tutustu työnantajaan

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Sinulle suositellut työpaikat