Haemme SOITEn Perheiden palveluihin terveydenhoitajia, sairaanhoitajia, ja lähihoitajia 3.5. - 30.9.21 välilliselle ajalle sopimuksen mukaan. Työ on yleensä kolmivuorotyötä. Sairaanhoitajien sijaisuuksiin otamme valmiita sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja sairaanhoitaja- sekä terveydenhoitajaopiskelijoita, jotka ovat saavuttaneet 140 op rajan.

Lähihoitajan sijaisuuksiin otamme lähihoitajia sekä sairaanhoitaja/terveydenhoitaja- ja lähihoitajaopiskelijoita.

Psykiatrisessa tulosyksikössä toimintaympäristöjä ovat psykiatriset vuodeosastot ja ajanvarauspoliklinikat, nuorisopsykiatrian sekä lastenpsykiatrian yksiköt, lasten ja nuorten sairaalassa osasto ja poliklinikka.

Hakemuskaavakkeessa on vapaan sanan kenttä, johon hakija voi kirjoittaa haluamansa yksiköiden nimet. Hakemukseen voi liittää CV:n. Sijaisuudet täytetään määräajaksi sopimuksen mukaan.

Kesätyöhaku päättyy 23.4.2021 ja valituille ilmoitetaan 7.5.2021 mennessä.

Vi söker hälsovårdare, sjukskötare och närvårdare till familjernas tjänster inom Soite för perioden 3.5. - 30.9.21 enligt avtal. Arbetet är vanligtvis treskiftsarbete. Till sjukskötarvikariat väljer vi utexaminerade sjukskötare och hälsovårdare samt sjukskötar- och hälsovårdarstuderande som samlat på sig 140 studiepoäng.

Till närvårdarvikariat väljer vi närvårdare samt sjukskötar-, hälsovårdar- och närvårdarstuderande.

Verksamhetsmiljöer inom den psykiatriska resultatenheten är de psykiatriska vårdavdelningarna och tidsbeställningspoliklinikerna, ungdomspsykiatriska och barnpsykiatriska enheterna samt avdelningen och polikliniken i barnens och ungas sjukhus.

I ansökningsblanketten finns ett fält där ordet är fritt. Där kan den ansökande skriva namnen på de enheter hen önskar jobba i. CV kan bifogas till ansökan. Vikariaten tillsätts för viss tid enligt avtal.

Ansökningstiden för sommarjobb går ut 23.4.2021, och de valda meddelas senast 7.5.2021.

Tutustu työnantajaan

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.