Haemme SOITEn Terveyden ja sairaanhoidon palveluihin sekä
kuntoutus- ja tutkimuspalveluihin eri tulosyksiköihin sairaanhoitajia,
kätilöitä, ja lähihoitajia 3.5. - 30.9.21 välilliselle ajalle sopimuksen mukaan. Työ
on yleensä kolmivuorotyötä. Sairaanhoitajien ja kätilöiden sijaisuuksiin otamme
valmiita sairaanhoitajia, kätilöitä ja opiskelijoita, jotka ovat saavuttaneet
140 op rajan.

Lähihoitajan sijaisuuksiin otamme lähihoitajia sekä kätilö-,
sairaanhoitaja- ja lähihoitajaopiskelijoita.

Toimialueella toimintaympäristöjä ovat vuodeosastot ja
ajanvarauspoliklinikat, tehovalvontayksikkö, yhteispäivystys, ensihoitokeskus
sekä leikkaus- ja anestesiaosastot, lääkärivastaanotot, neurologinen osasto
sekä naistentautien ja synnyttäneiden vuodeosasto ja poliklinikat.

Hakemuskaavakkeessa on vapaan sanan kenttä, johon hakija voi
kirjoittaa haluamansa yksiköiden nimet. Hakemukseen voi liittää CV:n.
Sijaisuudet täytetään määräajaksi sopimuksen mukaan.

Kesätyöhaku päättyy 23.4.2021 ja valituille ilmoitetaan 7.5.2021 mennessä.

Vi söker sjukskötare, barnmorskor och närvårdare till olika resultatenheter inom Soites hälso- och sjukvårdstjänster och rehabiliterings- och undersökningstjänster för perioden 3.5. - 30.9.21 enligt avtal. Arbetet är vanligtvis treskiftsarbete. Till sjukskötar- och barnmorskevikariat väljer vi utexaminerade sjukskötare och barnmorskor samt studerande som samlat på sig 140 studiepoäng.

Till närvårdarvikariat väljer vi närvårdare samt barnmorske-, sjukskötar- och närvårdarstuderande.

Verksamhetsmiljöer inom verksamhetsområdet är vårdavdelningarna och tidsbeställningspoliklinikerna, intensivvårdsenheten, samjouren, förstavårdscentret, operations- och anestesiavdelningarna, läkarmottagningarna, neurologiska avdelningen samt vårdavdelningen och poliklinikerna för kvinnosjukdomar och förlossningar.

I ansökningsblanketten finns ett fält där ordet är fritt. Där kan den ansökande skriva namnen på de enheter hen önskar arbeta i. CV kan bifogas till ansökan. Vikariaten tillsätts för viss tid enligt avtal.

Ansökningstiden för sommarjobb går ut 23.4.2021, och de valda meddelas senast 7.5.2021.

Tutustu työnantajaan

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Sinulle suositellut työpaikat