Hoitoalan ja varhaiskasvatuksen sijaisuudet - Kuopion kaupunki

Hakijoiden tulee täyttää seuraavat ehdot

Sairaanhoitajan sijaisuudet:

Kuopion kaupungin sairaanhoitajan sijaisuuksissa toimivien koulutusvaatimukset.
Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön ja ensihoitajan(AMK) koulutuksen saaneet, joiden tiedot löytyvät Valviran rekisteristä.(www.julkiterhikki.fi)
Sairaanhoitaja-/terveydenhoitaja-/kätilö-/ensihoitajaopiskelijat, joilla on vähintään 140 opintopistettä.

Lähihoitajan sijaisuudet:

Kuopion kaupungin lähihoitajan sijaisuuksissa toimivien koulutusvaatimukset.
Lähihoitaja tai perushoitaja koulutuksen saaneet, joiden tiedot löytyvät Valviran rekisteristä.(www.julkiterhikki.fi)
Lähihoitajaopiskelijat joiden opinnot ovat alkaneet ennen syksyä 2018 seuraavin ehdoin Lähihoitajaopintoja suoritettu 2/3 osaa tai 60 opintopistettä
Lähihoitajaopiskelijat, joiden opinnot alkaneet syksyllä 2018 tai myöhemmin seuraavin ehdoin Lähihoitajaopintoja suoritettu 90 osp/180 osp. Lähihoitajan opintoja suoritettu noin 1,5 vuotta.
Vaadittavat pisteet koostuvat
Lähihoitaja (perusturva- ja terveydenhuolto)
Perusopinnot (35 osp)
Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp) sekä Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen (30 osp)
tai Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen (25 osp) sekä Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen (30 osp).

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijaisuudet:

Kelpoisuusvaatimuksena lastenhoitajan tehtävään on varhaiskasvatuslain 540/2018 28§:n mukainen kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (lastenohjaaja), sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) tai muu vastaava soveltuva tutkinto, joihin sisältyy tai joita on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnonosilla. Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen mukaiset hakijat.

Lisäksi yllä mainitut lähihoitajan sijaisuuksien kelpoisuusehdot.

Fysioterapian ja toimintaterapian sijaisuudet:

Opiskelija voi toimia laillistetun ammattihenkilön tehtävässä suoritettuaan vähintään kaksi kolmasosaa kyseiseen ammattiin johtavista opinnoista.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN SIJAISUUDET / KUOPION KAUPUNGIN AVUSTAJAKESKUS

Oheisella lomakkeella voit ilmoittautua myös Kuopion kaupungin avustajakeskuksen henkilökohtaisen avustajan tehtävän sijaisuuksiin. Työsuhteet ovat aina yksityisiä. Valittu henkilö on työsuhteessa avustettavaan tai hänen edunvalvojaansa.

Lisätietoja

http://www.kuopio.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa Kuopion rekrytointipalvelu, puh. 044-7182232 tai kuopiorekry@kuopio.fi.

Kuopion kaupunki
Osoite: Kuopio

Kuopio on lähes 110 000 asukkaan yliopistokaupunki, jossa on tasokkaat hyvinvointi-, koulutus- ja kulttuuripalvelut ja harrastusmahdollisuudet. Kuopiossa voi helposti toteuttaa unelmansa järvenranta-asumisesta lähellä palveluja.

Kunta-ala tarjoaa töitä lähes puolelle miljoonalle suomalaiselle. Joka viides työssäkäyvä tekee työtä kunnassa tai kuntayhtymässä. Kuopion kaupunki on kaupungin suurin työnantaja. Vuonna 2014 kaupungin palveluksessa oli lähes 6000 henkilöä. Kuopiossa kaupungin eri palvelujen tuottaminen ja kehittäminen on organisoitu kuudelle palvelualueelle.