Hoitoapulainen, kesätyö - Rautavaaran kunta

Rautavaaran kunta etsii innokkaita ja aktiivisia kesätyöntekijöitä perusturvaan iäkkäiden asumispalveluihin ja kotihoitoon.

Kesätyönhakijan tulee olla 15 -23 -vuotias rautavaaralainen koululainen tai opiskelija (oppilaitoksen kirjoilla ja opiskelu jatkuu syksyllä 2021) tai Rautavaaralla peruskoulun käynyt opiskelija, joilla ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan.

Niittyvilla, Päivänsini ja Hopeapaju ovat ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen yksikköjä. Poutapilvessä on kehitysvammahuollon asumispalvelua.
Kotihoidossa avustetaan kotona asuvia kaikenikäisiä apua tarvitsevia.

Työtehtävät: Hoitotyön avustavat tehtävät; auttaminen ruokailussa, pukemisessa, pesuissa. Viriketoiminnassa mukana oleminen; ulkoiluttaminen, lukeminen yms. Huomioitavaa: työssä on vaitiolovelvollisuus.

Peruskoululaiset 15 -17-vuotiaat kesätyöllistämistuki myönnetään 10 päivälle. Ammattikoululaiset, lukiolaiset ja työttömät 18 -23 -vuotiaat, kesätyöllistämistuki myönnetään 15 päivälle. Työaika, josta tuki maksetaan, voi olla enintään kahdessa jaksossa, vähintään 6 tuntia päivässä. Työpäivän pituudesta voivat työnantaja/työntekijä sopia, ikä, työn raskaus ynnä muut tekijät huomioiden.

Palkkaus: KVTES II luku 3§ sis. lomarahan, kesätyöllistämisen edellyttävän tuen mukaan.

Muista hakea erikseen Rautavaaran kunnan kesätyöllistämisseteliä.

Ilmoita hakemuksessasi toiveesi työskentelyajankohdasta.

Mikäli sopivia hakijoita on useita, arvomme työntekijät.

Työpaikkojen täytössä huomioitava muuttuvat koronarajoitukset.

Tutustu työnantajaan

Asumispalvelujen esimies ja Kotihoidon esimies, Maarit Pitkänen 040 860 8286
Työkoordinaattori, Tarja Selkimäki 040 8608 229

Rautavaaran kunta, Perusturva
Osoite: Koulutie 1, 73900 Rautavaara

www.rautavaara.fi

Sinulle suositellut työpaikat