Skip to main content
test
Hoitotyön opettaja - Hyria

Haemme hoitotyön opettajaa tiimiimme. Hoitotyön opettaja opettaa ja ohjaa opintojensa eri vaiheessa olevia lähihoitajaopiskelijoita eri oppimisympäristöissä. Meidän työskentelytapamme ovat opiskelijalähtöisiä, käytännön osaamista painottavia - teoriaosaamista unohtamatta. Toimimme joustavalla ja ratkaisuja hakevalla työotteella. Emme ole vain ammatinopettajia, vaan kasvattajia ja rinnallakulkijoita. Valtaosa opiskelijoistamme tulee meille suoraan peruskoulusta. Opetus- ja ohjaustyötä tehdään sekä Hyvinkään että Riihimäen toimipisteissämme.

Oman alasi substanssin opettamisen lisäksi tehtäviisi kuuluu suunnitella yhdessä opiskelijan kanssa hänen opintojensa etenemistä sekä seurata niiden toteutumista. Työhösi sisältyy työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjausta, osaamisen arviointia sekä muuta työelämäyhteistyötä. Hyödynnät työssäsi monipuolisia ja vaihtelevia opetusmenetelmiä ja -ympäristöjä. Oppimisen mielekkyyttä lisätään digitaalisuutta ja teknologia-avusteisuutta hyödyntämällä.

Oppija on meille tärkein ja kannamme kasvatusvastuuta. Uskot oppijan tahtoon sekä kykyyn kasvaa ja kehittyä. Opetustyössä olet kiinnostunut siitä, mitä opiskelijoille kuuluu; kohtaat opiskelijoita arvostavasti sekä tuet ja kannustat heitä. Tehtäviisi kuuluu moniammatillinen yhteistyö opiskelijan opintojen ja hyvinvoinnin tukemiseksi sekä alaikäisten opiskelijoiden kohdalla yhteydenpito huoltajiin. Tasavertaisesti ja arvostavasti kohtaaminen näkyy niin puheissasi kuin teoissasi.

Kelpoisuusehdot tehtävään määräytyvät asetuksen (A14.12.1998/986) mukaan. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävään voidaan määräajaksi valita hakija, joka ei täytä kelpoisuusvaatimuksia.

Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen mukaan. Ennen työn aloittamista valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustasta annetun lain (Laki 504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävissämme on käytössä koeaika. Ensisijaisen toimipisteen lisäksi työssäkäyntialueena ovat kaikki Hyrian toimipaikat.

Lisätietoja

http://www.hyria.fi/urat

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Koulutuspäällikkö Minna Vaittinen, p. 050 415 3491, minna.vaittinen@hyria.fi
Haastattelut pyritään toteuttamaan 8.7.2022.

Lisätietoja

Hyria, Koulutus- ja valmennuspalvelut, Terveys- ja hyvinvointiala

Hyria tuottaa koulutus- ja valmennuspalveluja, joiden avulla asiakkaillamme on enemmän mahdollisuuksia hyvään elämään. Autamme yrityksiä kasvamaan ja kehittymään sekä vahvistamme työllisyyttä. Tunnetuinta toimintaamme on toisen asteen ammatillinen koulutus. Keskeisin vaikuttavuusalueemme on Häme ja Uusimaa. Meillä työskentelee yli 500 osaajaa. Liity Hyrian heimoon.


Osoite: Uudenmaankatu 17, 05800 Hyvinkää
Hyria - Savuton työpaikka Hyria - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat