Hoitotyön päätoiminen tuntiopettaja 2019 - Novida - ammattiopisto ja lukio

Hoitotyön päätoiminen tuntiopettaja 2019 - Novida - ammattiopisto ja lukio

Etsimme osaavaan joukkoomme sosiaali- ja terveysalalle hoitotyön päätoimista tuntiopettajaa syslukukaudeksi 2019.

Viran kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen 986/1998 13§ ja 17§ koskevien säännösten mukaan sekä seuraavin muutoksin:
Asetus 1150/2017 13§ (Ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus)
Asetus 1133/2003 17§ (Kielitaitovaatimukset ammatillisessa koulutuksessa)

Tehtävän valittavalta vaaditaan kotihoidon, sairaanhoidon ja vanhustyön vahvaa osaamista. Lisäksi eduksi luetaan osaaminen kirurgisesta hoitotyöstä.

Lisäksi edellytämme...
- kokemusta vastuuopettajan tehtävistä
- kokemusta näyttöjen arvioinnista
- työelämä- ja opiskelijalähtöistä työskentelyotetta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) edellyttää, että tehtävään otettavan henkilön on ennen viran/toimen vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 505/2002 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) edellyttää, että tehtävään otettavan henkilön on ennen viran/toimen vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 7 §:n terveydentilaa koskeva selvitys.

Lisätietoja

http://www.novida.fi

koulutuspäällikkö Timo Kulmala
puh. 044 090 1223
timo.kulmala@novida.fi

Novida - ammattiopisto ja lukio
Osoite: Loimaa

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Novida - ammattiopisto ja lukion sekä Novidan oppisopimustoimiston. Opiskelijoita on keskimäärin 2100 ja henkilökuntaa 230.
Koulutuskuntayhtymän toimipaikat tekevät tiivistä ja monipuolista yhteistyötä alueidensa elinkeinoelämän kanssa.

Tutustu työnantajaan