Skip to main content
test
Hoitotyön vastaava - Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsoten) koti-, asumis- ja hoivapalvelujen palveluketju vastaa kotihoidon, asumispalveluiden sekä asiakasohjauksen ja varhaisen tuen palveluiden kokonaisuudesta. Palveluiden asiakkaat ovat esimerkiksi ikääntyneitä, vammaisia, kehitysvammaisia sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujia. Palveluketjussa työskentelee yhteensä 2700 henkilöä, pääasiassa sosiaalityön ja hoitotyön ammattilaisia. Palveluyksiköt sijaitsevat eri puolilla Kymenlaaksoa.

Haemme hoitotyön toimintaa tukevaan tiimiin hoitotyön vastaavaa. Hoitotyön vastaava toimii kliinisessä asiantuntijatehtävässä. Hoitotyön tuen tiimissä työskentelee koti-, asumis- ja hoivapalveluiden ylihoitaja sekä kaksi hoitotyön vastaavaa. Hoitotyön toimintaa tukeva tiimi kehittää ylihoitajan johdolla koti-, asumis- ja hoivapalveluiden hoitotyötä sekä hoitotyön prosesseja ja laatua. Hoitotyön vastaavat tukevat palveluiden johtoa ja palveluesimiehiä hoitotyön toiminnan ja toimintamallien kehittämisessä sekä juurruttamisessa.

Hoitotyön vastaavan tehtävä edellyttää laaja-alaista hoitotyön osaamista, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä kiinnostusta toiminnan kehittämiseen. Katsomme eduksi työkokemuksen asumispalveluyksiköistä tai kotihoidosta sekä esimieskokemuksen. Kelpoisuusehtona toimeen on ylempi korkeakoulututkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja/tai kätilön laillistus.


Kymsotelainen työskentelee tartuntatautilain mukaisesti rokotettuna.

Lisätietoja

http://www.kymsote.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

17- 23.5
ylihoitaja
Pauliina Hackman
040 4898690
pauliina.hackman@kymsote.fi
9- 17.5
hoitotyön vastaava
Heli Nikunen
0404846062
heli.nikunen@kymsote.fi

Lisätietoja

Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut

Kymsote - Laadukkaat palvelut, hyvinvoiva maakunta

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote huolehtii 170 000 kymenlaaksolaisen terveydestä, hyvinvoinnista ja toimintakyvystä. Tuotamme terveys-, perhe-, sosiaali- ja ikääntyneiden palveluja. Tavoittelemme toiminnassamme parasta asiakaskokemusta ja panostamme ennaltaehkäiseviin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin palveluihin. Kymsote on Kymenlaakson suurin työnantaja, jonka palveluksessa on noin 6000 henkilöä. Kymenlaaksossa meillä on ihmisen kokoinen arki: rehti tekemisen meininki, monipuoliset kehittymismahdollisuudet sekä luonnostaan vahva asuinympäristö.

Laadun tekee huippuammattilaiset.


Osoite: 48600 Kotka

Sinulle suositellut työpaikat