test

Hoiva-avustaja, omaishoitoa tukveat palvelut

Hakuaika päättyy  19.12.2023 23:59

Mielenkiintoinen, uusi hoiva-avustajan tehtävä tarjolla eteläisessä Turussa!

Hoiva-avustajan tehtävänä on hoitaa omaishoidettavaa ikääntynyttä omaishoitajan vapaan aikana, omaishoidettavan kotona.

Hoiva-avustaja vastaa kokonaisvaltaisesti asiakkaan perushoidosta, turvallisuudesta ja hygieniasta sekä avustaa ja ohjaa asiakasta. Hoiva-avustaja huolehtii asiakkaan kokonaisvaltaisesta päivittäisestä ravitsemuksesta ja riittävästä nesteytyksestä sekä valmistaa/ lämmittää tarvittaessa asiakkaalle aterian kotona tarjolla olevista raaka-aineista. Hän motivoi asiakasta itsehoitoon ja raportoi asiakkaan voinnista ja mahdollisista voinnin muutoksista omaishoitajalle. Omalla toiminnallaan hoiva-avustaja estää infektioiden leviämisen esim. huolehtimalla käsihygieniastaan ja hyvästä aseptiikasta.

Hoiva-avustaja antaa asiakkaalle määrätyt lääkkeet (suoritettuaan tarvittavat lääkeluvat) ja valvoo niiden ottoa. Hän osallistuu tarvittaessa asiakkaan saattamiseen. Hoiva-avustaja hallitsee nosto- ja siirtotekniikan, tukee asiakkaan omatoimista liikkumista kuntouttavaa työotetta noudattaen ja ymmärtää sen tärkeyden asiakkaan toimintakyvyn ylläpidossa. Hoiva-avustaja ulkoilee mahdollisuuksien mukaan asiakkaan kanssa. Kuuntelee asiakasta ja keskustelee asiakkaan kanssa arkipäivän tapahtumista. Hoiva-avustaja huolehtii kotikäynnin aikana kodin yleissiisteydestä tehtävänsä mukaisesti. Hoiva-avustaja huolehtii käynnin aikana tarvittaessa asiakkaan vaatehuollosta.

Kelpoisuusvaatimuksena on hoiva-avustajan koulutus tai muu tehtävään soveltuva koulutus.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.


Lisätietoja

http://varha.fi

Virka-aikana Ruusun kotihoidon palveluesihenkilö Janina Somerpalo, puh. 050-3967104, janina.somerpalo@varha.fi
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta.

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Olemme noin 23 000 asiantuntijan uusi työpaikka – yksi maamme suurimmista työnantajista. Me huolehdimme siitä, että kaikki alueemme puoli miljoonaa ihmistä saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvaamme pelastustoimen. Teemme töitä kaikkia koskettavien tärkeiden asioiden parissa! Me olemme #hyvintekijät!

Tutustu työnantajaan