test

Hoiva-avustaja, Onnela / Omsorgsassistent, Lyckan (Loviisa/Lovisa)

Hakuaika päättyy  14.4.2024 23:59

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue hakee HOIVA-AVUSTAJAA toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.5.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävät sijoittuvat tehostettuun palveluasumiseen Onnelaan, Loviisaan.

Onnela on pienehkö 28 paikkainen ikäihmisten tehostettu palveluasumisyksikkö Pernajan kirkonkylässä (Porvoosta 30 km, Loviisasta 13 km). Onnelassa annetaan ympärivuorokautista palvelua ja tukea ikäihmisille kaikissa arjen askareissa.

Meille tärkeitä arvoja ovat yksilöllisyyden huomioiminen ja mielekkään arjen luominen. Tilat ovat uudet ja käytännölliset. Työyhteisö on avoin ja positiivinen. Henkilöstöetuina saat E-passin työmatka-, hieronta-, liikunta- ja kulttuuriedun. Työterveyspalvelut ovat Mehiläisessä.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävänimikkeen mukainen tutkinto ja Valviran ammattihenkilölaillistus. Lisäksi edellytämme toisen kotimaisen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. Toisen kotimaisen kielen tyydyttävät taidot katsotaan eduksi. Eduksi katsomme myös kokemuksen ikäihmisten hoitotyöstä. Toivomme sinulta hyviä vuorovaikutustaitoja, aktiivista työotetta sekä lämmintä ja empaattista asennetta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät yleisen Sote-sopimuksen mukaan ja tehtävässä noudatetaan koeaikaa. Työ on kaksivuorotyötä kolmen viikon jaksoissa (114,75 h/kolme viikkoa). Tehtäväkohtainen palkka on 2167,04 €/kk + mahdolliset lisät. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukainen rokotussuoja. Valitun henkilön on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta annetun lain (741/2023) mukainen rikosrekisteriote.

Jätä hakemuksesi 14.4.2024 klo 23.59 mennessä.

Jos olet aidosti kiinnostunut työskentelemään ikäihmisten parissa, ota rohkeasti yhteyttä. Lisätietoja tehtävästä antaa toiminnanohjaaja Fanny Backman, puh. 040 637 3640

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Meillä työskentelee n. 2600 eri alojen ammattilaista ja tehtävänimikkeitä on yli 200. Löydät todennäköisesti itsellesi sopivan työpaikan, mihin ikinä omat ammatilliset intressisi ja tulevaisuuden suunnitelmasi sinua ohjaavatkaan. Tarjoamme myös mahdollisuuden kaksikieliseen työympäristöön, jossa toisen kotimaisen kielen hallinta on rikkaus ja mahdollisuus, mutta ei ehdoton vaatimus.

** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Östra Nylands välfärdsområde söker en OMSORGSASSISTENT fr.o.m 1.5.2024 eller enligt överenskommelse. Arbetet placerar sig till effektiverade serviceboendet Lyckan, Lovisa.

Lyckan är ett litet effektiverat serviceboende för äldre med 28 platser. Lyckan ligger i Pernå kyrkby 30 km från Borgå och 13 km från Lovisa. På Lyckan får de äldre service och stöd, dygnet runt i alla vardagliga sysslor.

För oss är beaktande av individualiteten och att ge de äldre en meningsfull vardag viktigt. Utrymmena är nya och praktiska. Arbetsgemenskapen är öppen och positiv. Personalförmåner som ges är pendling, massage, motion- och kulturförmån i Epassi. Företagshälsovården handhas av Mehiläinen.

Behörighetsvillkor är examen i överensstämmelse med uppgiftsbeteckningen och legitimation som yrkesutbildad person beviljad av Valvira. Dessutom förutsätter vi goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket. Nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket anses meriterande. Erfarenhet av att vårda äldre anses också meriterande. Vi önskar att du har god samarbetsförmåga, ett aktivt arbetssätt och ett varmt och empatiskt sinne.

Villkoren för arbetsförhållandet bestäms enligt social- och hälsovårdens arbets- och tjänstekollektivavtal (SH-avtalet). I arbetsförhållandet tillämpas en prövotid. Det är fråga om periodarbete i tre skiften, arbetstiden 114,75 h/tre veckor. Uppgiftsrelaterade lönen är 2167,04 €/mån + eventuella tillägg. Uppgiften förutsätter vaccinationsskydd enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar. Den person som väljs, bör före mottagandet av uppgiften visa upp ett straffregisterutdrag enligt lagen om tillsynen över social- och hälsovården (741/2023).

Lämna in din ansökan senast 14.4.2024 kl 23.59.

Om du har ett äkta intresse att jobba med äldre, ta modigt kontakt. Mera information om uppgiften ger verksamhetsledare Fanny Backman, tel. 040 637 3640

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Hos oss jobbar omkring 2 600 proffs från olika branscher, och antalet uppgiftsbeteckningar är över 200. Sannolikt hittar du en arbetsplats som passar dig oavsett vart dina professionella intressen och framtidsplaner leder dig. Vi erbjuder dig också tillfället att verka i en tvåspråkig arbetsmiljö där det är en rikedom och möjlighet att behärska det andra inhemska språket men där det inte är ett ovillkorligt krav.

Yhteystiedot

toiminnanohjaaja Fanny Backman, puh. 040 637 3640

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä,; Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluista siirtyi kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023. Hyvinvointialue työllistää yli 2600 henkeä ja on yksi alueen suurimmista työnantajista. Tutustu työnantajaan