Skip to main content
test
Hoiva-avustaja, Sannin palvelukoti - Oulun kaupunki

Haettavana on HOIVA-AVUSTAJAN vakinainen tehtävä Rajakylän hoivan Sannin palvelukodissa.

Hoiva-avustajan tehtävä sisältää vastuullista ja monipuolista hoivatyötä. Hoiva-avustajan tehtävänä on huolehtia asiakkaiden perushoidosta kokonaisvaltaisesti hyvän hoitotyön käytäntöjä noudattaen. Hoiva-avustajana tuet asiakkaan toimintakykyä kuntouttavalla työotteella sekä toimit innovatiivisesti ja aktivoiden kotimme asukkaita. Työhön sisältyy lääkehoidon toteuttaminen annettujen ohjeiden mukaisesti ja asiakkaan voinnin seuranta sekä kirjaaminen. Vuorovaikutustaidot ja yhteistyötaidot ovat tärkeitä hoitotyössä sekä omaisyhteistyössä. Hoitotyössä korostuu kuntoutumista edistävän hoitotyön osaaminen. Hoiva-avustaja toimii moniammatillisen tiimin jäsenenä. Hoiva-avustajan työ on 3-vuorotyötä.

Sannin palvelukoti tarjoaa tällä hetkellä tehostettua, ympärivuorokautista palvelua, joka on suunnattu ikäihmisille, joilla on fyysistä, psyykkistä, kognitionaalista ja/tai sosiaalista toimintakyvyn alenemista. Tavoitteena on turvata iäkkään henkilön asumisen pysyvyys samassa yksikössä elämänsä loppuun asti. Iäkkäälle avio- ja avopuolisolle järjestetään mahdollisuus asua yhdessä.

Kelpoisuusvaatimuksena hoiva-avustajan koulutus. Eduksi luetaan kinestetiikka ja RAI-osaaminen.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Työntekijällä on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan. Työntekijällä tulee olla joko rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan. Kyseessä on tehtävä, jonka osalta työnantaja voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi huumausainetestin tulosta henkilövalinnan yhteydessä.

Oulun kaupunki käyttää vakinaisissa tehtävissä kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/8845/2022. Hakemukset on toimitettava 10.8.2022 klo 15.00 mennessä. Haastatttelut suoritetaan 16.8.2022.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/ikaantyminen/rajakylan-hoiva

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rajakylän hoivan Sanninkoti, palveluesimies Paula Tuomivaara, p. 050 347 3837.
Rajakylän hoivan Siirin palvelukoti, palveluesimies Elisa Veteläinen, p. 044 703 5149.
Palvelupäällikkö Maiju Tuisku, p. 044 703 5801.
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Ikäihmisten hyvinvointi, Ikäihmisten ympärivuorokautiset palvelut, Rajakylän hoiva, Rajakylän hoiva, Sannin palvelukoti

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin.


Osoite: Ruiskukkatie 2, 90580 Oulu

Sinulle suositellut työpaikat