test
Hoiva-avustajaksi oppisopimuksella - Turun kaupunki, Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus

Etsimme nyt useita uusia oppisopimuskoulutettavia hoiva-avustajia vanhusten asumispalveluden eri toimipisteisiin Turun kaupungille!

Hoiva-avustajan tehtävät vanhusten asumispalveluissa liittyvät asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen ja tarvitessa hoitotyössä avustaviin tehtäviin. Lisäksi yksikön asukkaiden ruoka- ja vaatehuollon tehtävät sekä työympäristön päivittäisestä siisteydestä huolehtiminen kuuluvat hoiva-avustajan työhön.

Hoiva-avustajan tehtävä tehostetun palveluasumisen yksikössä, jossa on monisairaita ja päivittäisessä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevia vanhuksia. Hoiva-avustaja toteuttaa moniammatillisen työryhmän jäsenenä työyksikön ruoka- ja vaatehuollon päivittäisiä työtehtäviä. Yksikön toiminta on asukaslähtöistä ja virikkeellistä. Toiminnan tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen.

Hoiva-avustajan välittömän asiakastyön tehtävien osaamisvaatimuksia vastaavat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osat ovat:
- Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp ja
- Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, 35 osp.

Hoiva-avustajan tehtävissä voi toimia suoritettuaan hyväksytysti edellä mainitut ammatilliset tutkinnon osat, yhteensä 60 osaamispisteen laajuisen kokonaisuuden.

Koulutus järjestetään suomenkielellä ja opiskelijalta edellytetään suomen kielen taitoa.

Oppisopimuksen valintaperusteet ovat:
- edellytetään aktiivista otetta opiskeluun
- oma-aloitteisuutta
- tietoteknisiä taitoja
- hyvää fyysistä ja psyykkistä terveyttä (SORA-lainsäädäntö)

Haastattelut pidetään tammikuussa 2022 viikolla 1, haastattelupäivä 12.1.2022 klo 8-16, Mäntyrinteen vanhainkodissa, Virvoituksentie 5.

Koulutuksen suunniteltu kesto tammikuu 2022 - 30.8.2022

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Turun ammatti-instituutti, lähihoitajan koulutus
Terveysalan opettaja, Hanna Heinonen,
p. 040 192 5841, hanna.heinonen@turku.fi
Terveysalan opettaja, Maria Kumpuoja,
p. 040 192 4487, maria.kumpuoja@turku.fi
Turun oppisopimustoimisto (02) 2633 4900
Koulutustarkastaja Terhi Solmula, puh. 050- 590 7928, terhi.solmula@turku.fi
Työsuhteesta ja valintaprosessista saat lisätietoja
vanhusten asumispalvelujen päällikkö Riitta Karjalainen, p. 044 907 4885,
riitta.karjalainen@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Lisätietoja

Turun kaupunki, Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus, Vanhus- ja vammaispalvelut, Vanhuspalvelut, Vanhusten asumispalvelut

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.


Osoite: Turku, 20100 Turku

Sinulle suositellut työpaikat