Hr-järjestelmäasiantuntijan tehtävä, Joensuu (id3946) - Siun sote

Hei juuri sinä, osaava ja tekevä ammattilainen! Nyt on tarjolla mielenkiintoinen työ suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa.

Siun sotessa on haettavana 10.1.2021 mennessä HR-JÄRJESTELMÄASIANTUNTIJAN tehtävä.

HR-järjestelmäasiantuntijana työskentelet henkilöstöpalveluiden alueella osana monipuolista asiantuntijajoukkoa. HR-järjestelmäasiantuntija vastaa työvoimahallinnan järjestelmien kehittämisestä siten, että järjestelmät hyödyttävät moniammatillista resurssien hallintaa kuntayhtymässä. Työssäsi teet tiivistä yhteistyötä resurssisuunnittelijoiden ja muiden henkilöstöpalveluiden asiantuntijoiden sekä toimialueiden esimiesten kanssa. Työssäsi tarjoat työaikalainsäädäntöä sekä kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksia ja paikallisia sopimuksia koskevaa ammattiosaamistasi hyödynnettäväksi resurssisuunnittelussa. Ohjaat myös toimialueita työaikalainsäädännön, kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten ja paikallisten sopimusten säädösten soveltamisessa yhdessä henkilöstöpalvelujen muiden asiantuntijoiden kanssa.

Työssäsi:

  • Vastaat Numeron-ohjelmiston kehittämisestä kuntayhtymän tarpeita vastaavaksi, toimien tiiviissä yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.
  • Vastaat Titania-ohjelmiston ylläpidosta ja toimivuudesta yhdessä HR-järjestelmäsuunnittelijoiden kanssa
  • Vastaat Timecon-ohjelmiston ylläpidosta ja toimivuudesta yhdessä HR-järjestelmäsuunnittelijoiden kanssa
  • Toimit tiedolla johtamisen tukena kehittämällä työvoimahallinnan tuottaman tiedon tilastointia yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa
Edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja, paineensietokykyä sekä motivaatiota uusien asioiden oppimiseen. Työskentelyotteesi tulee olla rohkeasti kehittävä ja ratkaisukeskeinen. Hyvä Excel-ohjelmiston käyttötaito on välttämätön. Tehtävässä onnistuminen edellyttää kiinteää ja avointa yhteistyötä palvelutuotannon johdon, lähiesimiesten sekä henkilöstöpalveluiden asiantuntijoiden kanssa. Edellytämme lisäksi esiintymistaitoa ja kyvykkyyttä tuottaa tietoa niin suullisesti kuin kirjallisestikin. Edellytämme lisäksi kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia ja loogista ajattelukykyä.

Tehtävässä edellytetään järjestelmäosaamista tai vähintään kykyä omaksua nopeasti uutta. Lisäksi HR-järjestelmäasiantuntijan tulee olla aidosti kiinnostunut työaikalainsäädännöstä ja kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksista. Säädösten soveltamisessa ja tulkinnassa apuna toimivat henkilöstöpalvelujen muut asiantuntijat. Kelpoisuutena tehtävään on ylempi korkeakoulututkinto.

Meillä henkilöstöpalveluissa saat työskennellä ja kehittyä näköalapaikalla monenlaisten asioiden ja suuren ammattilaisporukan kanssa. Tarjoamme hyvän perehdytyksen ja paikan huumorintajuisessa tiimissä.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika. Tehtävään ehdollisesti valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan valintapäätöksessä todetun määräajan kuluessa. Tehtävä täytetään sopimuksen mukaan mahdollisimman pian.

Kysy lisätietoja projektipäällikkö Elina Karppinen, p. 013 330 4010, elina.karppinen@siunsote.fi

Joensuussa 29.12.2021

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 13 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää.

Tutustu työnantajaan
  • Siun sote
  • Työpaikka
  • siso-3946
  • 29.12.2020 - 17.1.2021 23:59
  • JoensuuPohjois-Karjala

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!