Huoltomestari, lääkintätekniikka - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Huoltomestari, lääkintätekniikka - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Oulun yliopistollisen sairaalan lääkintätekniikan yksikön tehtävänä on varmistaa turvallinen, tehokas ja toimintavarma potilaiden tutkimus ja hoito. Yksikkö huolehtii lääkintälaitteiden kunnossapidosta sekä niiden käytössä ja hankinnassa tarvittavista teknisistä asiantuntijapalveluista.

Huoltomestari tulee toimimaan lääkintätekniikan organisaatiossa. Huoltomestarin tehtäviin sisältyvät yksikön lähiesimiestehtävät, projektiluonteisten tehtävien hoito, kunnossapitotehtävät, huoltokirjan ylläpitoasiat sekä alueensa asiantuntijana toimiminen.

Arvostamme organisointikykyä, esimiestaitoja, henkilöstöhallinnon osaamista, asiakaspalvelu- ja yhteistyötaitoja sekä oma-aloitteisuutta. Tehtävä soveltuu hyvin uransa alkuvaiheessa olevalle insinöörille.

Toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi teknillisen koulun tutkinto.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

  • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue, Tekniikan palvelut
  • TyöpaikkaVakinainenKokoaikatyö
  • PPSHP-05-20-19
  • Sopimuksen mukaan
  • Sovellettava työ- ja virkaehtosopimus
  • 5.8.2019 - 21.8.2019 14:30
  • TekniikkaTekninen alaOuluPohjois-Pohjanmaa

Tiedusteluihin vastaa sairaalainsinööri Pasi Keskitalo, p. 040 751 5533. Sähköposti: pasi.keskitalo(at)ppshp.fi
Hakemukset tulee toimittaa ensisijaisesti sähköisesti. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue, Tekniikan palvelut
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan