Hyvinvointiohjaaja - Parikkalan kunta

Hyvinvointiohjaaja - Parikkalan kunta

Parikkalan kunnan, Kirjolan koululle on haettavana määräaikainen hyvinvointiohjaajan toimi, jonka viikkotyöaika on 80 % yleistyöajasta aj. 12.8.2019 - 20.12.2019. Hän tulee työskentelemään koulussa erityisnuorten kanssa. Kokemus erityisnuorisotyöstä katsotaan eduksi.

Hyvinvointiohjaajan määräaikainen toimit täytetään siten, että työsopimuksessa huomioidaan ja sovitaan työnteon ja palkanmaksun keskeytyksistä ennalta määrättyinä koulun lomien aikoina.

Kelpoisuusehtona on soveltuva kasvatus-/sosiaalialan tutkinto.

Palkkaus määräytyy KVTES:n ja tehtävien vaativuuden arvioinnin mukaisesti.

Hakemukset työavaimella nro 229637 Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi viimeistään 27.5.2019 klo 12.00. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Valinta suoritetaan ehdollisena kunnes valittu on esittänyt lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi) mukaisen rikosrekisteriotteen ja hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Todistukset on esitettävä ennen työsuhteen alkamista ja viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Rehtori Sarri Aalto, 044 781 1241, sarri.aalto@edu.parikkala.fi

Parikkalan kunta
Osoite: Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala

Parikkala - Parasta yhdessä
Parikkalan kunnan vetovoima perustuu monipuoliseen yritystoimintaan ja kattavaan palvelutarjontaan, jossa kuntalainen on asuinpaikastaan riippumatta keskiössä. Kunnan vahvuuksia on sen luonto, talous ja turvallisuus.
Parikkalan kunnan Kirjolan koulu sijaitsee Parikkalan keskustassa. Koulurakennuksessa työskentelee oppilaita esioppilaista lukiolaisiin.
Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.
Erityisopetusta annetaan osa-aikaisen erityisopetuksena, pienryhmäopetuksena sekä ala- ja yläkoulun yhteisen luokkamuotoisen erityisopetuksen avulla.

Tutustu työnantajaan