Hyvinvointipedagogin tehtävä - Liperin kunta

Hyvinvointipedagogin tehtävä - Liperin kunta

Haemme hyvinvointipedagogia Liperin varhaiskasvatukseen. Hänen tehtäviin kuuluu työskennellä päiväkodissa, perhepäivähoidossa ja esiopetuksessa monialaisessa tiimissä tukea tarvitsevien lasten palveluissa. Tiimissä työskentelee erityisopettajia ja perheohjaaja. Hyvinvointipedagogin työ on ennaltaehkäisevää ja painottuu lasten sosioemotionaalisen kehityksen tukemiseen. Lisäksi hän vastaa osaltaan lasten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista esimerkiksi liikunta, ravinto, lepo. Hyvinvointipedagogi työskentelee lapsiryhmissä yhdessä muiden kasvattajien kanssa sekä on tiiviissä yhteydessä ja yhteistyössä lasten vanhempien kanssa.

Hyvinvointipedagogi vastaa laaja-alaisesti lasten ja perheiden kokonaisvaltaisesta hyvinvointia edistävästä työstä. Tehtävään kuuluu myös henkilökunnan sisäinen koulutus terveyden ja hyvinvoinnin alueilla. Liperin varhaiskasvatuksella on Green Care -sertifikaatti, toimintaamme ohjaa kestävän kehityksen, luontolähtöisen, eläinavusteisen ja tavoitteellisen puutarhatoiminnan periaatteet. Luonto voima ja luonto hoiva ovat tärkeitä elementtejä tukea tarvitsevien lasten elämässä.

Kelpoisuusvaatimuksena hyvinvointipedagogin tehtävään on terveydenhoitajan, psykiatrisen sairaanhoitajan koulutus tai muu soveltuva tutkinto, joka vastaa edellä mainittuihin tehtävän vaatimuksiin.

Työ alkaa: 1.8.2019

Palkkaus: KVTES:n mukainen.

Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä Liperin kunnan työterveyshuollon antama lausunto terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen Kuntarekry-järjestelmän kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän työavain. Hakemuksia ei palauteta. Myös postitse lähetetyt hakemukset käsitellään sähköisesti Kuntarekry-järjestelmässä. Hakemusten postitusosoite on Liperin kunta, PL 20, 83101 Liperi.

Lisätietoja

http://www.liperi.fi

Varhaiskasvatuksen vastaava Mari Naumanen p. 0400-152880 tai
hyvinvointivastaava-varhaiskasvatuksen johtaja Sirkka Helisten p. 040-7660940 tai
sähköpostilla etunimi.sukunimi@liperi.fi

Liperin kunta, Hyvinvointipalvelut, Varhaiskasvatus
Osoite: Liperi

Liperi on kolmen taajaman ja 12 450 asukkaan kaunis ja elinvoimainen kunta Joensuun kupeessa Pohjois-Karjalassa. Liperin kunnan palveluksessa on noin 500 eri alojen ammattilaista. Meille jokainen työntekijä on yhtä tärkeä. Panostamme henkilökunnan työhyvinvointiin ja koulutusmahdollisuuksiin tarjoamalla hyvän mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen. Tule osaavaan joukkoomme, tervetuloa Liperiin!

Tutustu työnantajaan