Hyvinvointipedagogin tehtävä - Liperin kunta

Liperin kunnan hyvinvointipalveluissa on haettavana määräaikainen hyvinvointipedagogin tehtävä perusopetukseen. Hyvinvointipedagogi toimii koululla työnimikkeellä tsemppari.

Hyvinvointipedagogin päätoimipiste on Liperin koulu. Liperin koulu on reilun 500 oppilaan yhtenäinen peruskoulu. Tehtäviin voi kuulua myös konsultaatiotehtäviä muissa kouluissa.

Hyvinvointipedagogi toimii yhdessä opetus- ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa oppilaiden koulunkäynnin, oppimisen, kasvun, kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja vaikeuksien ennaltaehkäisemiseksi. Tsemppari on läsnä oppilaiden kouluarjessa ja vastaa tunne-elämän, mielialan ja käyttäytymisen haasteisiin ja psyykkisiin tuen tarpeisiin.

Hyvinvointipedagogin työssä korostuu moniammatillinen verkostoyhteistyö. Lisäksi hyvinvointipedagogilla voi olla kehittämis- ja asiantuntijatehtäviä kunnan hyvinvointipalveluissa ja työ liittyy tiiviisti kunnan muuhun hyvinvointityöhön. Hyvinvointipedagogin palkkaamiseen on saatu valtion erityisavustusta ja täyttö edellyttää vielä hyvinvointilautakunnan hyväksyntää hankeen käyttösuunnitelmalle.

Hyvinvointipedagogin työ edellyttää kykyä itsenäiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn, hyviä vuorovaikutustaitoa sekä kykyä kuunnella ja välittää. Opetus- ja kasvatusalan tuntemus katsotaan eduksi.
Kelpoisuusvaatimuksena hyvinvointipedagogin tehtävään on terveydenhoitajan, psykiatrisen sairaanhoitajan koulutus tai muu soveltuva tutkinto, joka vastaa edellä mainittuihin tehtävän vaatimuksiin.

Palkkaus KVTES:n mukaisesti.

Tehtävä täytetään ajalle 1.9.2020 - 4.6.2021.

Tehtävään valitun on ennen sen vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) perusteella rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen Kuntarekry-järjestelmän kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän työavain. Hakemuksia ei palauteta. Myös postitse lähetetyt hakemukset käsitellään sähköisesti Kuntarekry-järjestelmässä. Hakemusten postitusosoite on Liperin kunta, PL 20, 83101 Liperi.

Lisätietoja

http://www.liperi.fi

Tutustu työnantajaan

Hyvinvointijohtaja
Riitta Lappalainen
p. 0408347185

Liperin kunta, Hyvinvointipalvelut, Perusopetus
Osoite: Varolantie 3, 83100 Liperi

Liperi on kolmen taajaman ja 12 450 asukkaan kaunis ja elinvoimainen kunta Joensuun kupeessa Pohjois-Karjalassa. Liperin kunnan palveluksessa on noin 500 eri alojen ammattilaista. Meille jokainen työntekijä on yhtä tärkeä. Panostamme henkilökunnan työhyvinvointiin ja koulutusmahdollisuuksiin tarjoamalla hyvän mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen. Tule osaavaan joukkoomme, tervetuloa Liperiin!