Skip to main content
test
ICT-huvudplanerare - Vaasan kaupunki

Vasa stads koncernförvaltning söker en ICT-huvudplanerare till serviceområdet Digitalisering och innovationer.

Obs! Ansökningar som inkommit under tidigare ansökningsomgång 13.6.-20.6.2022 beaktas vid valet.

Vasa stads serviceområde Digitalisering och innovationer har i uppgift att styra och utveckla de digitala tjänsterna samt främja digitaliseringen i samarbete med sektorerna. Vi svarar för Vasa stads ICT-service. I centrum för vår verksamhet är närhet till kunderna och ett lösningsorienterat arbetssätt.

ICT-huvudplaneraren ansvarar för processerna och verksamhetssätten i anslutning till IT-stöds-, arbetsstations- och IT-infraservicen (moln och on-premise) samt för utvecklandet av dessa tillsammans med sektorerna och leverantörerna.
Till arbetsuppgifterna hör även att verka som projektchef i utvecklingsprojekt inom det egna serviceområdet.
ICT-huvudplaneraren är en del av styrgruppen för stadens serviceområde Digitalisering och innovationer.

Behörighetsvillkor är lämplig högskoleexamen.

Språkkunskapskravet är utmärkt förmåga att i tal och skrift använda det ena inhemska språket och nöjaktig förmåga i det andra (språkintyg).
Övriga språkkunskaper räknas som merit.

Vi förutsätter:
- Praktisk erfarenhet av utvecklande och hantering av IT-service som omfattar en hel organisation
- Övergripande kompetens inom flera IT-serviceområden (t.ex. IT-stöd, arbetsstationsservice, IT-infra, datakommunikation)
- Intresse att arbeta med olika teknologier och utveckla servicen tillsammans med intressentgrupper
- Ett självstyrande arbetsgrepp samt förmåga att gestalta helheter och en kundorienterad attityd
- Goda interaktions- och samarbetsfärdigheter
- Förmåga att hantera förändringar

Vi värdesätter erfarenhet av projektledning, hantering av kundrelationer och processutveckling.

Vi erbjuder:
- En intressant och utmanande uppgift i en dynamisk arbetsmiljö, där moderna teknologi används.
- En möjlighet att utveckla IT-servicehelheten och projekt som har stor betydelse för och inverkan på vardagen för Vasa stads invånare och anställda.
- Utmärkta möjligheter för personlig tillväxt och utveckling
- Hos oss utför vi arbetet tillsammans med ett bra grepp, runt omkring dig har du ett team av entusiastiska och kompetenta sakkunniga vars stöd du kan lita på.
- Vi arbetar flexibelt enligt en hybridmodell. Din arbetsplats finns i den helt förnyade styrelsegården.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd.

Intervjuerna hålls vecka 34-35.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

ICT-direktör Vesa Mustonen tfn. +358407169714

Lär dig mer om oss

Koncernförvaltningen / Digitalisering och innovationer

Vasa är en vacker, historisk stad där det finns någonting för var och en. I Nordens energihuvudstad finns många arbetsplatser, många olika studiemöjligheter och mångsidiga fritidsaktiviteter. Vackra landskap, hav, kultur och energi. Den internationella, genuint tvåspråkiga staden har 67 000 invånare. Vasa och regionen runt om hör till Finlands mest framgångsrika områden, som erbjuder dig möjligheter till nästan vad som helst.

Hos oss arbetar cirka 3500 experter inom olika branscher. En kundorienterad, innovativ och nätverksbaserad organisationskultur skapar grunden för gott samarbete. Som arbetsgivare satsar vi på coachande ledarskap och personalens välbefinnande.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat