ICT-planerare - Kristiinankaupunki

Stadsstyrelsen lediganslår en befattning som ICT-planerare. ICT-planerarens uppgiftsbeskrivning är enligt följande:
- Inköp av ICT-utrustning enligt gällande avtal samt aktivering och underhåll av dessa inom stadens serviceområden.
- Inköp av mobila enheter, aktivering av dessa och telefonabonnemang.
- Administrering av användare i stadens datasystem.
- Felsökning i IT utrustning.
- Installationer och underhåll av IT-näten i stadens verksamhetsutrymmen.
- It stöd åt personal inom staden.
- Stöd åt förtroendevalda i stadens beslutsorgan
- Förberedelser och dokumentation av IT utrustning som skall förstöras.
- Administrering av arbetstidsuppföljningssystem för staden, korrigeringar av arbetstimmar åt personalen. Rapport och sammanställning åt lönesidan samt till förmännen i serviceområdena.
- utveckla stadens och koncernens digitala tjänster tillsammans med ICT-ansvariga och berörda serviceområden.
- Fungera som en helpdesk funktion och delta i det praktiska arbetet för att upprätthålla funktionerna.
- Vara ersättare för den ICT-ansvariga
- Befattningen för ICT-planeraren inrättas vid stadens serviceområde för livskraft och är underställd direktören för serviceområdet.

Behörighetskrav enligt följande:

Behörighet: En för uppgiften lämplig utbildning eller erfarenhet.

Språkkrav: Goda kunskaper i finska och svenska språken i både tal och skrift.

Meriterande:
-erfarenhet IT-system
-erfarenhet av mobila enheter, aktivering av dessa
-erfarenhet av digitalisering av tjänster
-god samarbetsförmåga

Prövotid: 6 månader kan tillämpas

Utredning över hälsotillstånd: Godtagbar utredning över sökandens hälsotillstånd.

Läs mer

http://www.kristinestad.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Niklas Granö, tel. 040 546 5812 eller niklas.grano@krs.fi

Lära dig mer om oss

Serviceområdet för livskraft

Serviceområdet för livskraft har till uppgift att för stadens högsta organ samt för stadsdirektören, likaså för de övriga serviceområdena skapa förutsättningar för en effektiv verksamhet genom att sköta gemensamma förvaltningstjänster och genom att handha, utveckla och koordinera stadens strategiska planering, ekonomiförvaltning och personalförvaltning. Serviceområdet för livskraft ansvarar för beredning och verkställighet av stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges ärenden. Serviceområdet handhar också skötseln av stadens allmänna information och centralarkivet.


Adress: Staketgatan 1, 64100 Kristiinankaupunki

Sinulle suositellut työpaikat