ICT-suunnittelija - Kirkkonummen kunta

ICT-suunnittelija - Kirkkonummen kunta

Työsuhde alkaa 1.3.2019 tai sopimuksen mukaan ja päättyy 31.12.2020. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen Apotti-hanke.

Kirkkonummen kunta on mukana pääkaupunkiseudulla toteutettavassa Apotti-hankkeessa. Hankkeen kes-keisenä tavoitteena on kehittää kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kokonaisuutena sekä ottaa käyttöön alueellisesti yhtenäinen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä, joka mahdollistaa toiminnan ohjauksen ja sitä kautta paremman laadun. Kirkkonummella järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön loppu-vuonna 2020.

Tehtäviin kuuluu Apotti-hankkeen arkkitehtuuriin ja teknologiaan liittyen Kirkkonummen Apotti-hankkeen käytännön toimenpiteiden toteutusta. ICT-suunnittelija huolehtii, että kaikki Oy Apotti Ab:n ja Kirkkonummen kunnan määrittelemät tekniset tehtävät tulevat toteutettua aikataulun mukaisesti. Hän on Kirkkonummen Apotti-hankkeessa järjestelmä- ja sovellusasiantuntija. Suunnittelija vastaa hankkeen tietoteknisestä toteu-tuksesta yhdessä Apotti-verkoston kanssa.

Tehtävään vaaditaan soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai aiemmin hankittua vastaavaa pätevyyttä. Englannin kielen taito katsotaan eduksi. Palkka ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen ja työn vaativuuden arvioinnin mukaisesti. Työssä noudatetaan toimistotyöaikaa.

Hakemukset toimitetaan sähköisesti 28.1.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: www.kuntarekry.fi (työavain 211306)

Lisätietoja

http://www.kirkkonummi.fi

Lisätietoja antavat suunnittelija Tapio Salmela puh. 040 1269 533 ja tietohallintopäällikkö Lea Blomberg puh. 050 588 0661 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen kunta, Konsernihallinto, Sisäiset palvelut, ATK-palvelut
Osoite: Ervastintie 2, 2400,

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien lii-kenneyhteyksien varrella ja se kuuluu HSL-alueeseen. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammatti-laista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan