test

Ikääntyneiden palvelut

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Sairaanhoitaja, lähihoitaja, hoiva-avustaja

Haluatko sinä kuulua meidän sydämelliseen porukkaamme?

Hei sinä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen tai sellaiseksi haluava! Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) koostuu 27 kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista. Meitä varhalaisia on jo 23 000.

Ikääntyneiden palvelut ovat osa sosiaalihuollon toimintaa. Ikääntyneiden palveluiden tavoitteena on edistää ja tukea iäkkäiden henkilöiden toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista sekä sosiaalista hyvinvointia ja turvallisuutta. Iäkkäiden asiakkaidemme tuen tarpeet liittyvät suurelta osin ikääntymisestä johtuvaan toimintakyvyn alenemiseen.

Ikääntyneiden palvelut tarjoavat monipuolisia hoiva- ja hoitoalan työtehtäviä eri yksiköissämme. Kaikki ikääntyneiden palveluiden sairaanhoitajan, lähihoitajan ja hoiva-avustajan avoimet työpaikat tavoitat yhdellä hakemuksella.

Jos hakemuksen jättäminen ei juuri nyt ole itsellesi ajankohtaista, mutta olet kiinnostunut kuulemaan lisää ikääntyneiden palveluiden avoinna olevista tehtävistä, voit olla suoraan yhteydessä rekrytointitiimiin soittamalla numeroon 040 578 5892 tai lähettämällä sähköpostia ikapalveluidenrekry@varha.fi voit myös halutessasi jättää meille yhteydenottopyynnön ikäpalveluiden rekrytointiin.

Lue alta lisää ikääntyneiden palveluiden toiminnasta

Ikääntyneiden palveluiden asumispalvelut koostuvat erilaisista ikääntyneille asumista ja hoitoa tarjoavista yksiköistä, joita ovat ympärivuorokautinen palveluasuminen, yhteisöllinen asuminen sekä lyhytaikaishoito.

Ikääntyneiden palveluihin kuuluvat myös ikääntyneiden arviointi- ja kuntoutustoiminta. Arviointi- ja kuntoutustoiminta jakaantuu arviointiyksiköihin sekä kotiin tuotettuun palveluun. Arviointi- ja kuntoutustoiminta osallistuu myös asiakkaiden turvalliseen kotiuttamiseen sairaalasta kotiin.

Lisäksi ikääntyneiden palvelualueen kaikissa kunnissa toimivat kotihoidon tiimit, jotka tarjoavat ikääntyneille säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon palveluita.

Ikääntyneiden palveluiden keskeisimpänä tavoitteena on tukea ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitämistä ja kotona asumisen tukemista. Muun muassa ikääntyneiden kuntouttava päivätoiminta on toimintakykyä tukevaa toimintaa. ​

Ikääntyneiden palveluissa toimii myös keskitettyjä palveluyksiköitä, joita ovat keskitetyt etäpalvelut ja keskitetty resurssiohjaus ja työnjärjestelytoiminta. Keskitetyt etäpalveluyksiköt tekevät kotihoidon kotikäyntejä video- ja ääniyhteydellä eri kuntien alueella. Keskitetty resurssiohjaus ja työnjärjestelyn pääasiallisena tehtävänä on kotihoidon työnjärjestelytoiminta.

Ikääntyneiden palveluissa yhteisenä henkilöstönä toimivat alueelliset resurssipoolit, jotka tarjoavat monipuolisia hoitoalan työtehtäviä pääasiallisesti kotihoidossa ja asumispalveluissa, sekä mahdollistaa työn myös keskitetyissä etäpalveluyksiköissä sekä keskitetyssä työnjärjestelyssä. Resurssipoolin toiminta on kehittyvää ja ikääntyneiden palveluiden yksiköitä tukevaa. Alueelliset resurssipoolit poolit tarjoavat sinulle mahdollisuuden keikkatyöhön vakituisessa työsuhteessa.

Meillä hoitoalan tekijät työskentelevät suurella sydämellä. Haluatko sinä kuulua meidän sydämelliseen porukkaamme?

Meillä on todennäköisesti juuri sinulle tarjolla toiveesi mukainen työpaikka. Vain yhden hakemuksen täyttämällä tavoitat kaikki alueen lähihoitajien, sairaanhoitajien ja hoiva-avustajien vakituiset toimet sekä yli 21 päivää kestävät sijaisuudet. Olemme sinuun yhteydessä pikaisesti heti hakemuksen jättämisen jälkeen. Haluatko kuulla lisää avoimista työpaikoistamme? Meille voit soittaa numeroon 040 578 5892 tai voit laittaa sähköpostia ikapalveluidenrekry@varha.fi

Mikäli olet kiinnostunut ensisijaisesti lyhyestä 1-21 päivää kestävästä keikkatyöstä ikääntyneiden palveluissa ilmoittaudu Tule keikkalaiseksi - Tempore

Avoimet työpaikat

Hoiva-avustaja ikääntyneiden palveluihin

Hoiva-avustajana voit työskennellä hoitotyön avustavissa tehtävissä ikääntyneiden palveluiden eri yksiköissä. Hoiva-avustajien tehtäviä on tarjolla useissa eri asumispalveluiden yksiköissä ja kotihoidossa.

Lähihoitaja ikääntyneiden palveluihin

Lähihoitajana pääset toteuttamaan omaa ammattitaitoasi laajasti erilaisissa ikääntyneiden palveluiden monimuotoisista tehtävistä.

Sairaanhoitaja ikääntyneiden palveluihin

Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu ikääntyneen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn mukainen hoitotyön suunnittelu ja toteutus sekä sairaanhoidollisista asioista vastaaminen yksikössä.

Varahenkilö ikääntyneiden palveluihin

Varahenkilönä olet vakituisessa työsuhteessa, mutta pääset vaihtamaan työyksiköitä viikoittain tai päivittäin. Varahenkilöt ovat alansa rautaisia ammattilaisia. Varahenkilöstöt muodostavat alueelliset resurssipoolit, jotka toimivat oman esihenkilön alla. Varahenkilöt toimivat pääasiallisesti kotihoidon ja asumispalveluiden eri yksiköissä.

Mitä tarjoamme sinulle?

Tarjoamme sinulle työpaikan, jossa sinulla on hyvät edellytykset ammatilliselle kehittymiselle mm. erilaisten koulutusten ja vastuualueiden avulla oman kiinnostuksesi mukaan. Työtehtävät ovat monipuolisia ja meillä on satoja yksiköitä, joista voit valita itseäsi, osaamistasi ja toiveitasi vastaavan työpaikan. Toimintamme kehittyy kaiken aikaa ja toivomme myös sinun osallistuvan kehityshankkeisiimme yhdessä meidän kanssamme. Panostamme myös työilmapiirimme olemalla avoimia ja kannustavia työkavereita. Meille erityisen tärkeää on olla aidosti läsnä. Meiltä saat yksilöllisen perehdytyksen ja sinulla on myös mahdollisuus vaikuttaa työvuoroihisi.

Mitä odotamme sinulta?

Arvostamme sosiaali- ja terveysalan laaja-alaista osaamista ja kokemusta, mutta otamme mielellämme joukkoomme myös uransa alussa olevia alan henkilöitä. Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tehtäviin on sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai alan aikaisempi kouluasteinen tutkinto, sairaanhoitajan tehtäviin on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen sairaanhoitajan laillistus, hoiva-avustajan tehtäviin on hoiva-avustajan koulutus tai muu tehtävään soveltuva koulutus. Ruotsin kielen taidosta on sinulle etua.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle vakituiseen virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Lisätietoja

Tehtäväkohtainen palkka lähihoitajan työstä on alkaen 2334 euroa kuukaudessa, sairaanhoitajan työstä alkaen 2634 euroa kuukaudessa ja hoiva-avustajan työstä alkaen 2058 euroa kuukaudessa.

Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi sinulla on mahdollisuus saada erilaisia lisiä, esim. vuoro- tai työkokemuslisä. Työkokemuslisää maksetaan työvuosien perustella ja mukaan lasketaan myös muilla työnantajilla tehty saman alan työ. Lisäksi jos työvuosia on yli 15, voit nopeastikin ansaita lomaa korkeimman taulukon mukaan eli jopa 38 päivää vuodessa. Varsinais-Suomen hyvinvointialueella työskentelevät vakituiset työntekijät ja pitkäaikaiset sijaiset saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Haluatko kuulla lisää? Meille voit soittaa numeroon 040 578 5892 tai voit laittaa sähköpostia ikapalveluidenrekry@varha.fi

Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta.

Ikääntyneiden kanssa työskennellessä tavoitteenamme on ylläpitää heidän toimintakykyään ja voimavarojaan. Meille ensiarvoisen tärkeitä asioita ovat asiakas- ja työturvallisuus. Siksi hyödynnämmekin työssämme erilaisia teknologisia ratkaisuja sekä ergonomisia apuvälineitä. Asiakaslähtöisessä työssä kunnioitamme asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja oikeutta itsenäiseen, hyvään loppuelämään.

Marika Tuimala, palvelujohtaja, ikääntyneiden palvelut

Kiinnostuitko? Juttelemme mielellämme lisää avoimista työtehtävistämme.

Meihin saat helposti yhteyden vastaamalla näihin muutamaan kysymykseen ja jättämällä yhteystietosi. Rekrytointikäsittelijämme ovat sinuun yhteydessä ja keskustelevat tehtävistä joita ikääntyneiden palveluissa on tarjolla.

OLEN KIINNOSTUNUT, OTTAKAA MINUUN YHTEYTTÄ