Ikäihmisten sosiaaliohjaaja/palveluohjaaja - Hausjärven kunta

IKÄIHMISTEN SOSIAALIOHJAAJAN / PALVELUOHJAAJAN VIRKA

Hausjärven vanhuspalvelut muodostuvat kotiin annettavista palveluista ja asumispalveluista joihin asiakkaat ohjautuvat palveluohjauksen ja kuntouttavan arviointijakson kautta. Palveluohjaaja työskentelee tiiviissä yhteistyössä asiakkaan ja vanhuspalveluiden toimijoiden sekä aikuissosiaalityön kanssa.

Palveluohjaajan tehtävään kuuluu palveluneuvonta, palveluohjaus ja laaja-alainen palvelutarpeen arviointi. Hän hoitaa ikäihmisten omaishoidon tuen hakuun ja myöntämiseen liittyvät tehtävät sekä osaltaan vapaaehtoistyön koordinoinnin.

Etsimme ammattilaista, jolla on kehittämismyönteinen ja itsenäinen työote, yhteistyökykyä ja vahvat vuorovaikutustaidot. Hakijalta edellytetään sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukaista pätevyyttä tai vastaava opistotason tutkintoa.

Tarjoamme mielenkiintoisen työkentän ilmapiiriltään avoimessa, myönteisessä ja kehittämisorientoituneessa työyhteisössä. Käytämme työntekijöidemme tukena tiimityötä, täydennyskoulutusta ja säännöllistä työnohjausta.

Virkasuhteessa on 6 kk:n koeaika. Tehtävässä edellytetään mahdollisuutta oman auton käyttöön sekä tartuntatautilain mukaista rokotesuojaa. Hausjärven kunta on savuton kunta.

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja: vanhuspalvelupäällikkö Sari Valaja-Jokinen puh. (019) 758 6620 tai sari.valaja-jokinen@hausjarvi.fi. Hakemukset 23.4.2021 klo 12.00 mennessä kuntarekryyn tai osoitteella: Hausjärven kunta, sosiaalitoimisto, Keskustie 2-4, 12100 Oitti.

Hausjärven kunta, Perusturvatoimi, vanhuspalvelut
Osoite: Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Hausjärvi on noin 8400 asukkaan vireä kunta hyvien kulkuyhteyksien varrella Kanta-Hämeessä. Meiltä on matkaa Riihimäelle noin 20 km, Lahteen n. 45 km, Hyvinkäälle n. 26 km ja Hämeenlinnaan n. 50 km. Pienessä kunnassa on mukava työskennellä. Hausjärven kunta on savuton työpaikka.

Sinulle suositellut työpaikat