Skip to main content
test
Iltapäiväkerhon ohjaaja - Rauman kaupunki

Haemme iltapäiväkerhon ohjaajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 3.8.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tehtävään valitun henkilön toimipaikka tarkentuu ennen syksyn 2023 toiminnan alkua ja tehtävään saatetaan liittää myös koulunkäyntiohjaajan tehtäviä. Työaika on vähintään 30 tuntia viikossa.

Työtehtäviin kuuluu monipuolisen iltapäivätoiminnan suunnittelua ja toteuttamista yhdessä muiden ohjaajien kanssa, lasten ohjaamista päivän eri toiminnoissa sekä yhteistyötä lasten huoltajien ja koulun kanssa. Arvostamme vuorovaikutustaitoja, joustavuutta sekä kykyä sopeutua vaihteleviin tilanteisiin.

Kelpoisuusvaatimuksena on asetuksen 115/2004 mukainen ohjaajan kelpoisuus. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä 3.4.2023. Hakemukseen tulee liittää jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta.

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palkka- ja palvelussuhdeasiat määräytyvät Kvtes:n mukaisesti.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry). Tehtävä on kaupunkikohtainen ja se saattaa vielä tulla hoidettavaksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Tehtävään valitun on esitettävä ennen tehtävän vastaanottamista rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Lisätietoja rikostaustaotteesta ja sen tilaamisesta osoitteessa https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/palvelut/rikosrekisteriote/rikostaustaotelastenkanssatoimimiseen.html

Lisätietoja

http://www.rauma.fi
https://www.rauma.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koululaisten-iltapaivatoiminta-2/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja:
Iltapäivätoiminnan esimies Jutta Liiten, puh. 044 793 5172, jutta.liiten@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, PL 113, 26101 Rauma ja kuoreen merkintä "Iltapäiväkerhon ohjaaja, vakinainen, RAU-25-50-23".
Alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Lisätietoja

Rauman kaupunki, sivistystoimiala, opetus ja nuoriso, aamu- ja iltapäivätoiminta

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 1600 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Kanalinranta 3, 26100 Rauma

Sinulle suositellut työpaikat