Informaatikko - Lahden kaupunki

Etsimme asiakaspalvelun kehittämiseen intohimoisesti suhtautuvaa INFORMAATIKKOA Lahden kaupunginkirjaston asiakas- ja sisältöpalveluihin 1.4.2021 alkaen. Tässä tehtävässä pääset kehittämään koko kirjaston asiakaspalvelun toimintakäytäntöjä, monikanavaista asiakaspalvelua ja palveluosaamista käyttäen hyväksesi eri lähteistä saatavaa tietoa.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen työtehtävän, aktiivisen ja osaavan työyhteisön ja hyvät puitteet palvelujen kehittämiselle. Työpisteesi sijaitsee Lahden pääkirjastossa ja työ on kaksivuorotyötä sisältäen myös viikonloppuvuoroja. Päivittäinen asiakaspalvelutyö on osa työtäsi, minkä lisäksi pääset kehittämään asiakaspalvelua vastaamaan asiakkaiden muuttuvia palvelutarpeita.

Asiakkaiden kuuleminen ja verkostoituminen sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa on osa työtäsi. Vastaat myös maahanmuuttajapalveluiden kehittämisestä ja erilaisten asiakasryhmien huomioimisesta asiakaspalvelua kehitettäessä. Lisäksi työhösi kuuluu aikuisten ryhmävierailujen kehittäminen, asiakkaiden neuvonta ja opastus kirjastoaineistojen ja verkkokirjaston käytössä sekä aineiston suosittelu. Sparraat ja innostat tiimisi jäseniä ja toimit tiiviissä yhteistyössä muiden tiimien ja palvelupäälliköiden kanssa.

Tässä tehtävässä menestyminen edellyttää sinulta dynaamista ja kehittävää työotetta sekä erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Sinulla on rohkeutta kokeilla uusia ideoita etkä pelkää virheitä. Seuraat aktiivisesti toimintaympäristön muutoksia ja olet valmis sopeuttamaan toimintaasi sen mukaisesti. Olet innostava, innostuva ja yhteistyökykyinen.

Odotamme hakijalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä hyvää perehtyneisyyttä kirjastojen tehtäviin ja toimintaan. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 8.3.2021 klo 9.00.

Lisätietoja

http://lastu.finna.fi
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Palvelupäällikkö Ritva Nyberg, p. 044 4163239, ritva.nyberg@lahti.fi

Lahden kaupunki, Kirjasto- ja tietopalvelut
Osoite: Kirkkokatu 31, 15140 Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!