test
Infra-asiantuntija, Katukunnossapidon Päällysteet ja merkinnät -yksikkö - Espoon kaupunki

Haemme yhteistyötaitoista ja tavoiteorientoitunutta infra-asiantuntijaa Katukunnossapidon Päällysteet ja merkinnät -yksikköön.

Päällysteet ja merkinnät -yksikön päätehtävänä on huolehtia katujen ja muiden yleisten alueiden korjaustöistä. Suurimpia tehtäväkokonaisuuksia ovat katujen uudelleenpäällystysurakka, siihen liittyvä merkintäurakka ja muut pienurakat. Yksikkö vastaa korjaustöiden ohjelmoinnista, urakoiden kilpailuttamisesta ja valvonnasta. Yksikön tehtäviin kuuluu myös joukkoliikenneinfran kunnossapitotehtäviä, liikennemerkkien ja opasteiden valmistusta ja asennusta.
Päällysteet ja merkinnät -yksikössä työskentelee pieni joukko ammattilaisia. Töitä tehdään sekä omana työnä että ostopalveluna laajalle joukolle asiakkaita. Suomen toiseksi suurimman kaupungin rooliin kuuluu toimia tiennäyttäjänä alan kehityksessä ja tuottavuudessa.

Infra-asiantuntija toimit Espoon kaupungin päällystystöiden asiantuntijana. Tehtäviisi kuuluu katujen uudelleenpäällystysurakan kilpailuttaminen, töiden ohjelmointi ja valvonta. Työhösi kuuluu olennaisesti myös yhteistyö ja töiden yhteensovitus kaupungin rakennuttajien ja rakentajien kanssa sekä muiden sidosryhmien kanssa. Tehtävien menestyksekkäässä hoitamisessa sinua tukevat esimiehesi sekä kollegat.
Olet tavoitteellinen ja hyvä koordinoimaan ja organisoimaan töitä. Olet kehitysmyönteinen ja sinulla on perustason IT-taidot. Kykenet työskentelemään myös kiireessä ja paineen alla.

Haastattelut järjestetään alustavasti viikolla 4.

Työpaikan nimi: Katukunnossapito, Päällysteet ja merkinnät -yksikkö
Työaika: 38 h 15 min/viikko
Sopimusala: TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus
Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta (3252,51 €/kk) sekä työkokemuksen perusteella maksettavasta työkokemuslisästä. Kaupungilla on huomioinnin osalta käytössä suoritukseen perustuvat harkinnanvaraiset kertapalkkio ja henkilökohtainen lisä. Näiden lisäksi kaupunki tarjoaa henkilöstölleen lukuisia henkilöstöetuja.

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään päällystealan tuntemusta, kokemusta päällystystöistä sekä niihin liittyvistä infrarakennustöistä. B-luokan ajokortti on tarpeen tehtävän hoitamiseksi.

Arvostamme rakennuttamisen ja laadunhallinnan osaamista, hyvää organisointikykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Lisäksi arvostamme oma-aloitteisuutta ja kykyä toimia itsenäisesti sekä yhteistyössä muiden kanssa. Eduksi luetaan mahdollisuus oman auton käyttöön.

Kaupunkitekniikan keskus toteuttaa osaltaan kaupunkiympäristön toimialan visiota: viihtyisä, toimiva ja turvallinen Espoo. Kaupunkitekniikan keskus turvaa kaupunkielämän perusedellytykset huolehtimalla kaupungin katujen, teiden ja muiden liikenneväylien, kunnallistekniikan ja viherympäristön toteuttamisen ohjelmoinnista, suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä hoitaa kadunpidon, pysäköinninvalvonnan ja maanmittausalan viranomais- ja palvelutehtävät.

Kaupunkitekniikan keskuksen infrapalveluiden tehtävänä on turvallisen ja viihtyisän kaupungin luominen espoolaisille hyvin hoidettujen yleisten alueiden kautta. Huolehdimme katu- ja viheralueiden kunnossapidon järjestämisestä, joukkoliikenteen omistajaohjauksesta, kaupunkipyöräjärjestelmästä, liikenteenohjaus- ja valaistusjärjestelyistä sekä katualueilla työskentelyn hallinnoinnista ja johtotietojen jakelusta. Infrapalveluiden toiminta on jaettu neljään palveluyksikköön: katukunnossapito, viherkunnossapito, alueiden käytön hallinta ja kaupunkiliikenne. Infrapalvelut järjestää yleisten alueiden kunnossapidon omana työnä, omajohtoisena työnä ja ostopalveluna. Kunnossapidon osalta tavoitteena on hyödyntää aina parasta ajantasaista tietoutta toiminnan järjestämisessä.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tehtävästä lisätietoja antaa vastaava ylläpitomestari Ville Myller (ville.myller@espoo.fi, 040 636 8930)

Lisätietoja

Espoon kaupunki, Kaupunkiympäristö, Kaupunkitekniikan keskus, Infrapalvelut -palvelualue, Katukunnossapito -yksikkö

Erilaisia urapolkuja ja mahdollisuuksia kehittymiseen ja kasvuun. Luotettava ja vakaa työnantaja, jolle työntekijöiden hyvinvointi on sydämen asia. Kuulostaako hyvältä? Tule töihin Espoon kaupungille!

Espoo on vireä, kehittyvä ja viihtyisä kaupunki, jossa koko perheen on hyvä asua ja kasvaa. Tarjoamme sinulle työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä maan parhaiden osaajien joukossa, oli ammattiryhmäsi mikä tahansa. Meillä on töissä itseään kehittäviä ja sekä työstään että elämästään nauttivia ammattilaisia.

Työyhteisömme ovat monimuotoisia, kannustavia ja vastaanottavia. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät henkilöstöedut, jotka tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia ja jaksamista.

Tavoitteenamme on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Espoossa jokaisella työpäivälläsi on merkitys – kaupungin työntekijänä pääset rakentamaan yhteiskuntaa aitiopaikalta ja vaikuttamaan kaupunkilaisten arkeen. Yhdessä me luomme espoolaisille hyvä arjen, joka päivä – itseämme unohtamatta.


Osoite: Teirinsyrjä 4, 02770 Espoo
Espoon kaupunki - Savuton työpaikka Espoon kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat