Infrapalvelujen johtajan virka - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin konsernipalveluihin on koottu koko konsernia ja organisaatiota palvelevat, toisiaan tukevat tukitoiminnot. Konsernipalveluihin kuuluva Infrapalvelut-vastuualue vastaa sairaanhoitopiirin tilojen kunnossapidosta, tilahallinnasta, lääkintätekniikasta sekä korjaus- ja uudisrakennushankkeiden rakennuttamisesta. Yksikön tavoitteena on tukea sairaanhoitopiirin yksiköiden toimintaa ja tarjota sen sairaaloiden käyttäjille terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö. Infrapalvelut-vastuualueen alla toimivat ylläpidon, lääkintätekniikan sekä rakennuttamispalveluiden vastuuyksiköt sekä tilapalveluita tuottava yhteiset vastuuyksikkö.

OYS 2030 on uudistamisohjelma, jonka myötä Oulun yliopistollisen sairaalan toiminta ja tilat uudistetaan vastaamaan tulevaisuuden erikoissairaanhoidon haasteisiin. Rakennamme Ouluun kokonaan uutta yliopistollista sairaalaa. Muutosvisiomme on, että vuoteen 2030 mennessä OYS on maailman älykkäin sairaala, jossa uusin teknologia, modernit tilat ja ajantasainen osaaminen takaavat tehokkaan ja vaikuttavan, maailman parhaan hoidon. Infrapalvelut-vastuualue vastaa uudistamisohjelman mukaisten uudisrakennushankkeiden rakennuttamisesta ja teknisestä käyttöönotosta.

Infrapalvelujen johtajan tehtävänä on johtaa vastuualueensa toimintaa ja vastata sen toiminnasta ja taloudesta, vastata kiinteistöjohtamisen kokonaissuunnitelmasta osana sairaanhoitopiirin strategiaa.
Infrapalvelujen johtaja yhteen sovittaa ja sopeuttaa vastuualueensa toimintaa koko tulosalueen ja kuntayhtymän toimintaan.

Infrapalvelujen vastuualueella työskentelee n. 135 henkilöä. Infrapalvelujen vuosibudjetti on n. 33 milj. euroa ja lähivuosien vuosittainen investointibudjetti on noin 230 milj. euroa.

Kelpoisuusvaatimuksena infrapalvelujen johtajan virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus kiinteistönpidon ja kiinteistökehityksen toimialalta.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää strategisen johtamistaidon lisäksi kunnallishallinnon tuntemusta, sopimusosaamista sekä kokemusta kiinteistöjohtamisesta. Sinulla on hyvät johtamis-, vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot, innostava työote ja taitoa ohjata työyhteisöä.

Tehtävään valittavalle tullaan teettämään turvallisuusselvityslain mukainen turvallisuusselvitys, joka hyväksyttynä on edellytys virkamääräykselle.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Noudatame virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat vt. infrapalvelujen johtaja Juha Jääskeläinen p. 040 068 8270, hallituksen puheenjohtaja Kai Pajala p. 044 971 6466, sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma p. 040 767 1609.
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Oulun yliopistollinen sairaala, Konsernipalvelut, Infrapalvelut
Osoite: Kajaanintie 50, 90220 Oulu

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee lähes 7 000 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.