Infrasuunnittelijan toimi - Kokkolan kaupunki

Tarjoamme mielenkiintoisia ja haasteellisia suunnittelutehtäviä kehittyvässä kaupunkiympäristössä sekä innokkaassa ja yhteistyöpainotteisessa työympäristössä.

Infrasuunnittelijan tehtäväkuva on pääpiirteissään seuraava:
Katusuunnitelmien laatiminen
Alue- ja pysäköintisuunnitelmien laatiminen
Hulevesi-, jätevesi- ja vesijohtosuunnitelmien laatiminen
Rakentamisen työmaapalvelu
Kaavoituksen / maankäytön kunnallistekniset- ja liikenteelliset tarkastelut
Lausuntojen ja ohjeistuksien antaminen
Omaan tehtäväkuvaan liittyvä asiakaspalvelu
Avustava liikennesuunnittelu

Kelpoisuusvaatimuksena on yhdyskuntatekniikan insinööri (AMK tai teknillinen opisto) tai vastaava tehtävään soveltuva tutkinto sekä vähintään muutaman vuoden kokemus kunnallistekniikan suunnittelusta. Tehtävän hoitaminen edellyttää lisäksi ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta sekä suomen kielen hyvää kirjallista ja suullista taitoa. Ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

Käyttämämme suunnitteluohjelmisto on Tekla Civil, jonka tuntemus katsotaan myös eduksi.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Lisätietoja

http://www.kokkola.fi

Tutustu työnantajaan

Kaupunkisuunnittelupäällikkö Jouni Laitinen, puh. 044 7809 360, Infrasuunnittelija Tero Luokkala, puh. 044 7809 326 sekä Infrasuunnittelija Anette Korkiakangas, puh. 040 4892 115
sähköpostit: etunimi.sukunimi@kokkola.fi
Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.
Tehtävään valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Kokkolan kaupunki, Kaupunkiympäristö, Kaupunkisuunnittelu
Osoite: Virkakuja 5, PL 43, 67100 Kokkola

Kasvava ja kehittyvä Kokkola on monipuolinen, kaksikielinen maakuntakeskus. Kokkola tarjoaa asukkailleen mahdollisuudet korkeatasoiseen asumiseen, monipuoliset ja laadukkaat peruspalvelut sekä erinomaiset vapaa-ajanviettomahdollisuudet. Kaupungin vahvuuksia ovat laadukas koulutustarjonta sekä monipuolinen elinkeinorakenne.