Inkluusioluokanopettaja - Varkauden kaupunki

Varkauden kaupungin sivistystoimen perusopetuksessa on haettavana Repokankaan koulussa (vuosiluokat 0-9) määräaikaista täyttämistä varten ajalle 21.10.2020 - 5.6.2021

INKLUUSIOLUOKAN LUOKANOPETTAJAN VIRANSIJAISUUS (vakanssinro 310215)

Tehtävään sisältyy inkluusioluokassa luokanopettajan tehtävät ja yhteisopettajuudessa toimiminen yhdessä erityisluokanopettajan kanssa.

Kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset ja palkkaus määräytyy kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä.

Edellytämme viransijaisuuteen valittavalta sitoutumista ProKoulun toimintaperiaatteisiin sekä vahvoja ja monipuolisia yhteistyö-, vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja.

Viransijaisuudessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Ennen viransijaisuuden vastaanottamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista, viransijaisuuteen valitun tulee esittää itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Sähköiset hakemukset pyydetään jättämään määräaikaan mennessä ilmoituksen hakulomakkeella. Hakemukseen voi liittää ansioluettelon ja pdf-tiedostona jäljennökset tutkintotodistuksista. Alkuperäiset opinto- ja työ-todistukset pyydetään tarvittaessa erikseen nähtäviksi.

Ilmoitus on julkaistu: Varkauden kaupungin Intra-sivuilla, www.varkaus.fi, www.te-palvelut.fi ja www.kuntarekry.fi.

Hakuaika 17.9. 1.10.2020 klo 15 mennessä.

Lisätietoja

http://www.varkaus.fi
https://peda.net/varkaus/repokankaan-koulu

Tutustu työnantajaan

rehtori Eriikka Laukkanen
puh. 040 772 9465, email: eriikka.laukkanen(a)varkaus.fi

Varkauden kaupunki, Sivistystoimi, Perusopetus, Repokankaan koulu
Osoite: Taunonkuja 9, 78870 Varkaus

Warkaus on vahvaa teollisuusperintöä ja kansainvälistä energiateknologiaa vain tunnin matkan päässä Kuopiosta ja Mikkelistä, Saimaan rannalla. Järvien halkomassa kaupungissamme kaikki on lähellä, niin palvelut kuin työpaikatkin.

Meiltä löytyy rohkeutta ottaa henkilöstö ja asukkaat mukaan päättämään itseensä vaikuttavista asioista. Meillä on loistavia omia ideoita ja loput varastamme. Kehitämme arjessa.

Ryöstä aikaa itsellesi ja perheellesi ja #teeWarkaus!