test
Inspektör - Vaasan sairaanhoitopiiri

Vi söker
en inspektör för ett ordinarie tjänsteförhållande till Österbottens välfärdsområdes tillsynsteam på enheten för kvalitet och tillsyn!

Du kommer tillsammans med oss att svara för tillsynen av den social- och hälsovård som ska tillhandahållas av samkommunen för Österbottens välfärdsområde från och med 1.1.2022.

Dina uppgifter kommer att bestå av handledning, rådgivning och tillsynsbesök. I samband med tillsynsbesöken ska du handleda och rådge serviceproducenter samt uppfölja och övervaka kvaliteten och lagligheten i verksamheten. Handlednings- och tillsynsbesöken omfattar välfärdsområdets egna tjänster men också tjänster som tillhandahålls av privata serviceproducenter och olika föreningar. Handlednings- och tillsynsuppgifterna omfattar också den socialvård som tillhandahålls som öppenvård i välfärdsområdet. Utöver de planenliga tillsynsbesöken ska du också genomföra efterhandskontroller som görs på basis av anmälningar av missförhållanden, upprätta inspektionsberättelser och övervaka hur de givna åtgärdsrekommendationerna har omsatts i praktiken.

Vi ser det som en fördel om du har en bred kännedom och arbetserfarenhet av social- och hälsovård (i synnerhet av mental- och missbrukarvård), är insatt i lagstiftning (i synnerhet om lagen om privat socialservice) och tillämpning av lag samt har en erfarenhet av den boendeservice som tillhandahålls för äldre personer och specialgrupper. Kunskaper i läkemedelsbehandling ses också som en fördel.

Vi värdesätter goda interaktionsfärdigheter, stresstålighet och en bred syn på verksamhetsfältet. Tillsynsarbetet förutsätter resande i välfärdsområdet, varför arbetsgivaren förutsätter användning av egen bil.

Vi erbjuder dig ett intressant arbete, en glad och utvecklingspositiv arbetsgemenskap samt ett starkt stöd från arbetsgivaren/enheten för kvalitet och tillsyn.


Behörighetskrav:
Lämplig högskoleexamen.
God förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken ska påvisas i enlighet med förordningen
481/2003 eller med genomgången yrkesutbildning, skolutbildning, gymnasieutbildning på ifrågavarande språk.

Den valda bör före tillträdandet av befattningen inlämna godtagbart läkarutlåtande om hälsotillstånd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.vasacentralsjukhus.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Kvalitetsdirektör vid samkommunen för Österbottens välfärdsområde Mari Plukka
Tel. 040 668 2212
mari.plukka@vshp.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten kommer från och med början av år 2022 att tillhandahålla den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Sandviksgatan 2-4, 65130 Vaasa

Sinulle suositellut työpaikat