Integrations- och sysselsättningschef - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad söker en integrations- och sysselsättningschef som anställs i tjänsteförhållande tillsvidare from 1.9.2021

Integrations- och sysselsättningschefen leder och koordinerar integrationsarbetet i Jakobstadsregionen (Jakobstad, Pedersöre, Larsmo, Nykarleby och Kronoby) och sysselsättningsarbetet i Jakobstad. Sysselsättningsverksamheten omfattas av rehabiliterande verksamhet för långtidsarbetslösa, samserviceverksamhet (TYP) samt rehabiliterande arbetsverkstadsverksamhet. Till uppgiften hör även att fungerar som samserviceansvarig för den lagstadgade samserviceverksamheten för långtidsarbetslösa i Jakobstadsnejden.

Till chefens uppgifter hör att fungera som förman för enheterna, att leda utvecklingsarbeten, förmedla information och representera kommunerna i nätverk och samarbetsgrupper. Till chefens uppgifter hör också att bedöma resursbehoven och de kostnader som mottagning av flyktingar ger upphov till. Dessutom har chefen ett övergripande ansvar för olika projekt som hänför sig till verksamhetsområdet samt för att utarbeta ersättningsansökningar för integrationsarbetet och skicka in ansökningarna till staten. I arbetet betonas yrkesövergripande verksamhet i samarbete med övriga myndighetsinstanser.

Tjänsten är placerad under personalbyrån och integrations- och sysselsättningschefens förman är personaldirektören.

Behörighetskrav för tjänsten är en för uppgiften lämplig högskoleexamen och erfarehet av ledarskap . Erfarenhet av integrations- och/ eller sysselsättningsarbete ses som merit. Chefen förutsätts ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken och goda muntliga kunskaper i engelska. Vi förutsätter ett självständigt och aktivt sätt att arbeta. Den som väljs till tjänsten bör uppvisa godtagbart läkarintyg innan tjänsten tillträds.
6 månaders prövotid.
Ansökan via Kuntarekry www.kuntarekry.fi. Sista ansökningsdag 31.7.2021

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Personaldirektör Eva-Maria Emet 044 7851 318
Onsdagen den 14.7. kl. 12 - 15 och onsdagen den 28.7. kl. 12 - 15

Lär dig mer om oss

Jakobstad, Personalbyrån

Jakobstad är en livskraftig centralort i en välmående region, en tvåspråkig stad vid havet, som erbjuder invånarna delaktighet, trygghet och livskvalitet och som skapar ekonomiska förutsättningar för en god service och ett trivsamt boende i en stimulerande urban miljö.


Adress: Strengbergsgatan 1, 68600 Pietarsaari

Sinulle suositellut työpaikat