Intresseanmälan som extra resurs inom vården - Vaasan sairaanhoitopiiri

Med anledning av den rådande coronapandemin förbereder vi oss för en eventuell tillspetsad situation och ett ökat behov av vårdpersonal vid Vasa centralsjukhus. Vi arbetar för att vid behov kunna ta emot en stor mängd patienter med Covid-19 och kartlägger därför tillgången på yrkeskunnig personal inom hälso- och sjukvård. Vill du som är läkare, sjukskötare, röntgenskötare eller närvårdare hjälpa oss och bidra med din kompetens? Vi välkomnar även 4:de och 5:te årets medicinekandidater och studerande inom vårdbranschen som avlagt minst 140 sp. Vikariatens längd kan variera.

Lämna in en intresseanmälan genom att välja -Sök nu. I slutet av ansökningsblanketten finns en kalender där du kan markera de tidsperioder som du är tillgänglig. Genom att spara dina användaruppgifter har du möjlighet att logga in och redigera tiderna i kalendern vid behov.

Din kunskap är viktig och vi är tacksamma för alla som vill ställa upp. Tillsammans skapar vi en säker och trygg vård.


Läs mer

http://www.vasacentralsjukhus.fi

Mer om arbetsgivaren

Avdelningsskötare Anna-Mari Sanjama
(bäddavdelningar, öppenvård, dialys)
Tel. 06 213 4805
- Avdelningsskötare Katja Veikkola
(akutvård, kvinnor och barn)
Tel. 06 213 4162
- Avdelningsskötare Mia Östergård-Jussila
(psykiatri, diagnostikcentret)
Tel. 06 213 2105
fornamn.efternamn@vshp.fi
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa

Vasa sjukvårdsdistrikt
Adress: Sandviksgatan 2-4, 65130 Vaasa

Vid Vasa centralsjukhus erbjuder vi högklassig specialsjukvård på två språk. Vår medicinska verksamhet ligger på en hög nivå och präglas av ett omfattande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Vi erbjuder våra 2100 medarbetare en god arbetsplats, där kompetensutveckling och trivsel står i fokus. Välkommen till oss!

www.vasacentralsjukhus.fi