IT-planerare - Pietarsaaren kaupunki

IT-planerare - Pietarsaaren kaupunki

IT-enheten som hör till stadskansliet i Jakobstad producerar IT-tjänster för förvaltningsenheterna inom staden Jakobstad. För att kunna svara på utmaningarna som bildningsväsendet ställer behöver vi i vår personal en IT-planerare, vars arbetsuppgifter består av planering och underhåll av IT-miljön i skolorna, lösning av olika datatekniska problem samt handledning och rådgivning för användarna (personalen inom undervisningsväsendet). Arbetet är rörligt och du får arbeta med mångsidiga uppgifter inom datateknik. Arbetet är ett teamarbete och du får även delta i projekt för övrig förvaltning, med stöd av hela IT-enhetens kompetens.
Till IT-planerarens arbetsuppgifter hör också att stödja hela stadens digitaliseringsarbete och uppgifterna som projektchef.
Befattningen är ordinarie heltidsbefattning och arbetet börjar så fort som möjligt enligt överenskommelse.

Vi förutsätter:
- tidigare erfarenhet av t.ex. IT-projektarbete, installationserfarenhet
- Lämplig utbildning eller arbetserfarenhet (t.ex. IT-ingenjör eller motsvarande)
- Goda sociala färdigheter och god attityd
- Initiativförmåga och ansvar
- Möjlighet att använda egen bil i arbetet
-Goda kunskaper i finska och svenska

Vi erbjuder:
- Mångsidiga och intressanta arbetsuppgifter
- Staden Jakobstads personalservice

Ansökningstiden går ut 7.10.2019 kl. 15.00. Ansökan lämnas in på Kuntarekry, kuntarekry.fi.

Mer om arbetsgivaren

Mera information om arbetsuppgiften fås av stadssekreterare Milla Kallioinen, tel. 044 785 1651 (bäst anträffbar fr 13.9 kl. 13-16 och to 26.9 kl. 8-11) eller av Jaakko Kaivosoja, tel. 044 785 1499.

Jakobstad, Förvaltning, Stadskansliet
Adress: Strengbergsgatan 1, Jakobstad, 68600 Pietarsaari

Jakobstad är en tvåspråkig kuststad med ca 20 000 invånare. Jakobstad är känd som en mångsidig och rik utbildnings-, kultur- och turiststad och är ett livskraftigt centrum i en välmående region. Staden erbjuder en trivsam boendemiljö nära mångsidig service som hela tiden utvecklas.