test
It-planerare - Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

Till arbetsuppgifterna hör att ansvara för den tekniska planeringen, utvecklingen, automatiseringen och underhållet av
- YAs studerandeadministration och digitala lärmiljöer
- gränssnitt mellan olika digitala verktyg för att effektivera arbetsprocesser inom
yrkesutbildningen
- projektverksamhet inom området
- samarbete med olika aktörer internt och externt

Kompetenser som värdesätts är att du har grunderna och/eller erfarenheter av
- Vismas MultiPrimus (Primus/Kurre/Wilma och PrimusQuery)
- Webbprogrammering
- PowerBI
- Skriptspråk
- Matematisk och logisk analytik
- Programmering och SQL
- Linux administration

Vi värdesätter att du är positiv, har social kompetens och är van att arbeta i team, har samarbetsförmåga och stresstålighet. Att du kan lyssna in, har förståelse för medarbetares arbetssituationer och ser utvecklingsmöjligheter i olika processer. Som IT-planerare för YA får du en varierande och utmanande vardag.

Kompetenskraven är lämplig högskoleexamen eller lämplig grund- / yrkesexamen med
arbetserfarenhet. Goda kunskaper i svenska, finska och engelska.
Placeringsorten vid anställningens början är Campus Kungsgården i Vasa. Anställningsvillkor och lön enligt AKTA-avtalet med en prövotid om 6 månader. Arbetstiden 36,25h/vecka.

Enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) bör den som väljs uppvisa ett straffregisterutdrag för att valet ska vinna laga kraft.

Läs mer

https://www.sofuk.fi/
https://www.yrkesakademin.fi/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mera information under tjänstetid:
Rektor Boris Ståhl, tfn 050-538 6922, e-post boris.stahl@yrkesakademin.fi
Byråchef Camilla Källberg tfn 050-438 4950, e-post camilla.kallberg@yrkesakademin.fi

Lär dig mer om oss

Yrkesakademin i Österbotten

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) är en samkommun med de 14 tvåspråkiga kommunerna längs kusten från Karleby i norr till Kristinestad i söder som medlem- mar. Samkommunen har anförtrotts uppgiften att bevaka den svenskösterbottniska befolkningens intressen inom utbildning och kultur på sitt verksamhetsområde. SÖFUK driver svensk yrkesutbildning i verksamhetsområdet genom Yrkesakademin i Österbotten (YA). YA räknas till en av de stora yrkesutbildarna i landet. Regionteaterverksamheten sker inom ramen för Wasa Teater som är den enda professionella teatern på svenska i Österbotten. För kulturbevakningen finns enheten Kultur Österbotten.


Adress: Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vaasa

Sinulle suositellut työpaikat