IT-suunnittelija - Kirkkonummen kunta

IT-suunnittelija - Kirkkonummen kunta

It-suunnittelijan tehtävään kuuluu:
- Kunnan eri toimialojen tietojärjestelmien kehittäminen ja yhteensopivuudesta huolehtiminen sekä käytön varmistaminen.
- Tukea kunnan eri toimialojen tietojärjestelmien käyttöönottoon ja hankintaan liittyviä projekteja sekä toimia asiantuntijana uusien järjestelmien käyttöönotossa.
- Kokonaisarkkitehtuurityöstä vastaaminen ja sen jalkauttaminen toimialoille.
- Digikehityksen koordinointi
- Osallistuminen palvelin- ja tietoliikenneinfran ylläpitoon ja kehittämiseen

Edellytykset tehtävään
- Kykyä hahmottaa laajoja tietokokonaisuuksia ja niiden yhdisteltävyyttä
- Projektinjohtamistaitoja ja kokemusta projektityöskentelystä
- Kokonaisarkkitehtuurin hallinta
- Ryhmätyötaitoja ja myös kykyä itsenäiseen, tulosvastuulliseen työhön
- Soveltuva korkeakoulututkinto
- Usean vuoden kokemusta vastaavista töistä

Kykenet pitkäjänteiseen työskentelyyn myös paineen alla ja olet sitoutunut asioiden viemiseen loppuun asti. Sinulla on positiivinen ja aktiivinen työskentelyote sekä kyky innostaa muita. Sinulla on myös vah-vat neuvottelu-, esiintymis- ja vuorovaikutustaidot.

Työskentelykieli on suomi. Sujuva ruotsinkieli katsotaan eduksi.

Toivomme sinulla olevan kokemusta ja osaamista joistakin seuraavista alueista:
- palvelulähtöinen kokonaisarkkitehtuuri ja sen kehittäminen
- käyttövaltuushallinta
- sähköinen asiointi
- osaamista hankinnoista ja toimittajayhteistyöstä
- palvelin- ja tietoverkkoympäristön tuntemista
- SCCM- tuntemus
- Pilvipalveluiden hallinta
- Microsoft O365 hyvä tuntemus

Tehtävään vaaditaan soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai aiemmin hankittua vastaavaa pätevyyttä. Palkka ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen ja työn vaativuu-den arvioinnin mukaisesti. Työssä noudatetaan toimistotyöaikaa.

Hakemukset toimitetaan sähköisesti 28.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: www.kuntarekry.fi (työavain 246318)

Lisätietoja

http://www.kirkkonummi.fi

Lisätietoja antaa tietohallintopäällikkö Lea Blomberg puh. 050 588 0661 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen kunta, Konsernihallinto, Sisäiset palvelut, tietohallintopalvelut
Osoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien lii-kenneyhteyksien varrella ja se kuuluu HSL-alueeseen. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammatti-laista.
Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan