Järjestelmäsuunnittelija, Suomenkielinen opetus - Espoon kaupunki

Järjestelmäsuunnittelija toimii kehittämis-, neuvonta- ja asiantuntijatehtävissä oppilashallinnon palveluyksikössä.

Tehtäviin kuuluu kokonaisuutena oppilaaksiotto, kouluihin hakeminen ja oppivelvollisuuden valvonta.

Tehtävässä ohjeistetaan, analysoidaan ja tuetaan kaikkien koulujen ja oppilaiden opiskelijahallinto-ohjelmaa Primusta.

Järjestelmäsuunnittelija osallistuu tilastointiin, palvelumuotoiluun, toimintojen digitalisointiin ja uusien palvelukokonaisuuksien kehittämiseen käyttäjän näkökulmasta. Tehtävään kuuluu asiakaspalvelu.

Työpaikan nimi: Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö, oppilashallinnon palveluyksikkö

Työaika: 36h15min viikossa

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Tehtävässä edellytetään: tietoteknistä osaamista, yhteistyökykyä, sujuvaa kirjallista ilmaisua, englannin kielen taitoa.

Arvostamme: hallintotyön kokemusta, perusopetuksen tuntemusta, tilastoinnin osaamista, Primuksen tuntemusta, asiakaspalvelukokemusta, kokemusta väestötietojärjestelmien käytöstä, kokemusta palvelumuotoilusta ja digitaalisen palveluiden kehittämisestä.

Espoon suomenkielinen opetus tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua ja 10 lukiota, joissa opiskelee noin 29 000 oppilasta ja 4 900 opiskelijaa

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antaa oppilashallinnon päällikkö Tero Latvala, sähköposti tero.latvala@espoo.fi, puhelin (maanantaista 18.1.2021 alkaen) 043 8265256.

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus
Osoite: Karaportti 1, 02610 Espoo

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.