Järjestöyhteistyön asiantuntija, POPsote-hanke - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

POPsote-hanke on Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen hankekokonaisuus, joka muodostuu tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeesta ja rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun hankkeesta. Hanke on osa valtakunnallista sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä ja valmistautumista sote-maakuntauudistukseen.

Hankkeessa ovat mukana kaikki Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kunnat (+ Simon kunta) ja sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisorganisaatiot. Hankkeen hallinnoijana toimii Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 15,8 milj. €.

Haemme POPsote-hankkeen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) osahankkeeseen järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntijaa. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2021 saakka.

Asiantuntijan tehtävänä on kehittää yhteistyötä, jota Pohjois-Pohjanmaan sote-keskukset, sote-alueet ja sote-maakunta tekevät kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että järjestöjen ja yhdistysten toiminta täydentää sote-keskusten palvelujen ihmislähtöisyyttä ja tukee sote-palvelujen kehittämistä. Työssä painottuu sekä maakunta- että aluetasoinen kehittäminen (kuusi aluetta maakunnan sisällä).

Järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntijan tehtäviin kuuluvat:
- Kokemustiedon kerääminen ja hyödyntäminen järjestö- ja yhdistysyhteistyön tukemana
- Kokemustoiminnan edistäminen
- Järjestö- ja yhdistysyhteistyön rakenteiden ja toimintatapojen kehittäminen sote-keskuksissa
- Järjestö- ja yhdistysyhteistyön kytkeminen mm. sote-maakunnan johtamisen ja ohjauksen, digipalvelujen ja tietojohtamisen sekä lasten, nuorten ja perheiden, ikäihmisten, mielenterveys- ja päihdepalvelujen ja hoitotakuun kehittämiseen (Rakenneuudistus- ja Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeiden osahankkeisiin)
- Neljän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijan työn tukeminen kuudella sote-alueella järjestö- ja yhdistysyhteistyön näkökulmasta

Järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntijan tehtävään valittavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa koulutusta sekä kokemusta hanketyöskentelystä. Eduksi katsotaan kokemus järjestö- ja yhdistystyöstä, hyvät verkostot, perehtyneisyys Pohjois-Pohjanmaan ihmislähtöiseen hyte-työhön, kokemus maakunnallisesta ja alueellisesta kehittämistyöstä sekä kokemus yhteistyöstä kuntien hyvinvointiryhmien kanssa.

Asiantuntija voi tulla tehtävään POPsote-hankkeen (PPSHP:n) palvelukseen. Jos kyseessä on hankealueen kuntien ja sote-organisaatioiden palveluksessa oleva henkilö, hän voi jatkaa palvelussuhteessa nykyiseen työnantajaansa, jolloin hänen työpanoksensa siirrosta POPsote-hankkeelle tehdään yhteistyösopimus nykyisen työnantajan ja PPSHP:n kesken. Mikäli tehtävä täytetään sairaanhoitopiirin jäsenkunnasta tulevan henkilön osalta työpanoksen siirtosopimuksella, tehtävään valitun palvelussuhde säilyy omaan organisaatioon. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä/POPsote-hankkeella on työntekijään työnjohto-oikeus. Tehtävää hakevan työntekijän/viranhaltijan on varmistettava, että hänen omassa organisaatiossaan on mahdollista tehdä tarpeellisia tehtäväjärjestelyjä, jotka mahdollistavat siirtymisen vastaanottajan tehtäviin joko kokonaan tai osittain.

Jos kyseessä on hankealueen kuntien ja sote-organisaatioiden palveluksessa oleva henkilö, palkkaus määräytyy oman nykyisen tehtävän mukaisesti, mikäli tehtävät vastaavat vaativuudeltaan omaa tehtävää. Mikäli tehtävät poikkeavat vaativuudeltaan omasta nykyisestä tehtävästä, arvioidaan palkkausta yhdessä uudestaan.

Pysyväisluonteinen työntekemispaikka ja/tai etätyömahdollisuus voidaan sopia erikseen.

Lisätietoja

http://www.popsote.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa Hyte-osahankkeen projektipäällikkö Sanna Salmela, p. 040 589 0132.
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Konsernipalvelut, Kehitys ja viestintä, Projektiyksikkö
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Hankkeen hallinnoijana toimii Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri