Jelppiverkon koordinaattori - Oulaisten kaupunki

Jelppiverkko -nuorten aktivointipalvelu on opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa ja kuntien yhteistyössä järjestämää kohdennettua nuorisotyötä -seinätön nuorten palvelu. Jelppiverkko toimii kahdeksan kunnan alueella (Alavieska, Haapavesi, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen, Reisjärvi, Sievi ja Ylivieska) Asiakkaat ovat 15 - 28 -vuotiaita nuoria. Palvelun tavoitteena on yksilöllisten tuki-, ohjaus- ja neuvontapalveluiden avulla nuorten saattaminen hänen tarvitsemiinsa palveluihin. Palvelu on nuorille vapaaehtoista ja maksutonta. Jelppiverkossa työskentelee asiakaspalvelutehtävissä yksilövalmentajia, etsiviä ja nuorisotyöntekijöitä. Koordinaattori hoitaa hallinnointiin ja palvelun kehittämiseen liittyvät tehtävät. Palvelun hallinnoijana toimii Oulaisten kaupunki.

Oulaisten kaupunki hakee Jelppiverkkoon koordinaattoria ajalle 1.10.2020-31.12.2021. Koordinaattorin tehtäviin kuuluu hankehallinnointi sen kaikilla osa-alueilla, toiminnan kehittäminen ja yhteensovittaminen Jelppiverkossa ja kuntien kanssa sekä työntekijäverkoston koordinoimisen tehtävät. Koordinaattori toimii linkkinä työntekijöiden ja ohjausryhmän sekä rahoittajan välillä. Rahoituspäätös on tällä hetkellä 31.12.2020 saakka ja sitä haetaan katkeamattomana vuosi kerrallaan.

Hakijalta vaaditaan vähintään alempi nuoriso-, sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkinto tai muu aiempi vastaava koulutus. Lisäksi arvostamme hyviä johtamis- ja tiimityöskentelytaitoja, kykyä kohdata vaikeassa elämäntilanteessa olevia nuoria ja innostavaa sekä kehittämismyönteistä työotetta. Edellytämme mahdollisuutta käyttää omaa autoa.
Ennen työn aloittamista on valitun esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskenteleviltä vaadittava rikostaustaote sekä todistus terveystilasta. Koeaika on kuusi kuukautta. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Hakuaika on 7.9.-21.9.2020. Haastattelut järjestetään 25.9.2020.

Hakemus tulee lähettää ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa osoitteella: Oulaisten kaupunki, sivistystoimisto, Lautatarhankatu 7B, 86300 Oulainen.

Lisätietoja

www.jelppiverkko.fi, www.oulainen.fi

Tutustu työnantajaan

Oulaisten kaupunki, Jelppiverkon koordinaattori Ulla Löytynoja puh. 044 4793272, etunimi.sukunimi@jelppiverkko.fi, liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Sanna Mäyrä, puh. 044 4793272, etunimi.sukunimi@oulainen.fi,
Sievin kunta, vapaa-aikasihteeri Outi Santavuori, Jelppiverkon puheenjohtaja, puh. 044 4883310, etunimi.sukunimi@sievi.fi.

Oulaisten kaupunki, Sivistyskeskus
Osoite: Lautatarhankatu 7 B, 86300 Oulainen

Jelppiverkko -nuorten aktivointipalvelu on opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa ja kuntien yhteistyössä järjestämää kohdennettua nuorisotyötä -seinätön nuorten palvelu. Jelppiverkko toimii kahdeksan kunnan alueella (Alavieska, Haapavesi, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen, Reisjärvi, Sievi ja Ylivieska) Asiakkaat ovat 15 - 28 -vuotiaita nuoria. Palvelun tavoitteena on yksilöllisten tuki-, ohjaus- ja neuvontapalveluiden avulla nuorten saattaminen hänen tarvitsemiinsa palveluihin. Palvelu on nuorille vapaaehtoista ja maksutonta.