Jobb för långtidsarbetslösa! - Vaasan kaupunki

Jobb för långtidsarbetslösa! - Vaasan kaupunki

När din arbetslöshet har varat länge och du har erhållit arbetsmarknadsstöd minst 300 dagar på grund av arbetslöshet eller om du har möjlighet att få lönesubvention på basen av partiell arbetsförmåga har du möjlighet att få arbete inom stadens olika enheter 8 månader.

De vanligaste uppgifterna som erbjuds är till exempel assistent inom äldreomsorgen, vårdbiträde, vaktmästare, trädgårdsarbetare, byråsekreterare, underhållsarbetare osv. Uppgifterna varierar.

OBS! Uppgifterna kan enbart sökas genom TE-byrån.

Prövotid är fyra månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002 med barn när man arbetar.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren
  • Vasa stad
  • JobbVisstidsanställningDeltidsarbete
  • VSA905-01-14-18
  • Enligt överenskommelse
  • Lönesättning enligt AKTA
  • 1.8.2018 - 31.12.2019 23:59
  • VasaÖsterbotten

TE-byrån ger vid behov mera information till dig.
Även Vasa stads sysselsättningsservice ger närmare information om lediga platser.
Jaana Oba, arbetskraftsplanerare
tfn 040-646 3391
Helena Nurmikoski, sysselsättningschef
tfn 040-173 0517
etunimi.sukunimi (at) vaasa.fi

Vasa stad
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Vasa är en vacker, historisk stad, där det finns någonting för var och en. På guldkusten i väst finns det mycket arbetsplatser, rikligt med studiemöjligheter och mångsidiga fritidsaktiviteter. Vackra landskap, kultur och energi. Den internationella och genuint tvåspråkiga staden har 67 000 invånare. Var femte person du möter är en högskolestuderande. Vasa är tillsammans med regionen ett av Finlands mest framgångsrika områden, som har möjligheter till nästan vad som helst. Kom till Vasa, Finlands mest energiska stad!