Skip to main content
test
Jobb för långtidsarbetslösa - Vaasan kaupunki

När din arbetslöshet har varat länge och du har erhållit arbetsmarknadsstöd minst 300 dagar på grund av arbetslöshet eller om du har möjlighet att få lönesubvention på basen av partiell arbetsförmåga har du möjlighet att få arbete inom stadens olika enheter 8 månader.

De vanligaste uppgifterna som erbjuds är till exempel assistent inom äldreomsorgen, dagsverksamhet medhjälpare, underhållsbiträde och kundservicearbetstagare.
OBS! Uppgifterna kan enbart sökas genom TE-byrån.

Prövotid är fyra månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002 (när man arbetar med barn).

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

TE-byrån ger vid behov mera information till dig.
Även Vasa stads sysselsättningsservice ger närmare information om lediga platser:
tyollistamispalvelut(at)vaasa.fi

Lär dig mer om oss

Vasa stad

Vasa är en vacker, historisk stad där det finns någonting för var och en. I Nordens energihuvudstad finns många arbetsplatser, många olika studiemöjligheter och mångsidiga fritidsaktiviteter. Vackra landskap, hav, kultur och energi. Den internationella, genuint tvåspråkiga staden har 67 000 invånare. Vasa och regionen runt om hör till Finlands mest framgångsrika områden, som erbjuder dig möjligheter till nästan vad som helst.

Vi är Vasaregionens största arbetsgivare. Hos oss arbetar cirka 6000 experter inom olika branscher. En kundorienterad, innovativ och nätverksbaserad organisationskultur skapar grunden för gott samarbete. Som arbetsgivare satsar vi på coachande ledarskap och personalens välbefinnande.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat