Jobba som inhoppare inom vården - Vaasan sairaanhoitopiiri

Är du intresserad av att göra kortare inhopp inom vården?
Att arbeta som inhoppare innebär att du arbetar 1-12 arbetsturer enligt överenskommelse.

Behörighetskrav för

Sjukskötare:
Sjukskötarexamen och Valviras tillstånd att utöva yrke som legitimerad yrkesutbildad person. Sjukskötarstuderanden bör ha avklarat minst 140 studiepoäng.

Röntgenskötare:
Röntgenskötarexamen och Valviras tillstånd att utöva yrke som legitimerad yrkesutbildad person. Röntgenskötarstuderanden bör ha avklarat minst 140 studiepoäng.

Laboratorieskötare:
Laboratorieskötarexamen och Valviras tillstånd att utöva yrke som legitimerad yrkesutbildad person. Laboratorieskötarstuderanden bör ha avklarat minst 140 studiepoäng.

Närvårdare:
Lämplig yrkesexamen på andra stadiet. Närvårdarstuderande bör ha avklarat minst 120 studiepoäng.

Vi värdesätter dessutom erfarenhet av arbete inom specialsjukvård.

En ansökan om inhopparjobb kan du lämna när som helst. Behovet av inhoppare avgör om du kallas till intervju. Betyg och intyg (ex. studieprestationsutdrag) tas med till intervjutillfället.

Läs mer

http://www.vasacentralsjukhus.fi

Mer om arbetsgivaren

Avdelningsskötare Anna-Mari Sanjama
Tel. 06 213 4805
Avdelningsskötare Katja Veikkola
Tel. 06-213 4162
Avdelningsskötare Mia Östergård-Jussila
Tel. 06-213 2105
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa
fornamn.efternamn@vshp.fi

Vasa sjukvårdsdistrikt, Vasa centralsjukhus
Adress: Vasa

Vid Vasa centralsjukhus erbjuder vi högklassig specialsjukvård på två språk. Vår medicinska verksamhet ligger på en hög nivå och präglas av ett omfattande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Vi erbjuder våra 2 400 medarbetare en god arbetsplats, där kompetensutveckling och trivsel står i fokus. Välkommen till oss!

www.vasacentralsjukhus.fi